มีสวัสดิการอะไรเปลี่ยนบ้างตั้งแต่วันนี้

อย่างแรกคือคนขอเงินว่างงานที่มีบุตร จะได้รับ $25 เพิ่มขึ้นต่อสัปดาห์ และรัฐบาลได้มีการเเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นอะไรอีกบ้าง ตั้งแต่วันนี้ วันที่ 1 เมษายน มาดูกันค่ะ

Read More