ดูให้ดีก่อนซื้อบ้าน ระวังซวยเจอบ้านเคยผลิตยา

เจ้าของบ้านหลายรายในนิวซีแลนด์ ต้องพบกับปัญหาปวดหัว เนื่องจากบ้านของตนเพิ่งควักเงินซื้อนั้นเคยเป็นสถานที่ผลิตสารเสพติดประเภทยาบ้าหรือยาไอ้ซ์มาก่อน ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเช็คยาเสพติดได้เปิดเผยวิธีสังเกตบ้านที่เคยมีการผลิตยา เราจะได้ระวังก่อนตัดสินใจซื้อบ้านจะได้ไม่ต้องพบกับเรื่องปวดหัวภายหลัง บ้านที่มีการผลิตยาหรือผู้อยู่อาศัยเคยใช้ยาเสพติดหรือยาบ้านั้น จะมีความเสียหายอย่างรุนแรง พอๆ กับเจ้าของบ้านที่พบว่าบ้านตัวเองรั่ว เจ้าของบ้านที่มีเคยประวัติยาเสพติดทางใดทางหนึ่งนั้น จะต้องเจอกับค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดสูงถึง 1 แสนเหรียญ เท่านั้นยังไม่พอจะต้องพบกับปัญหาสุขภาพตามมาเช่นระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนัง ที่ผ่านมามีเจ้าของบ้านในนิวซีแลนด์จำนวนมากที่ต้องเผชิญปัญหานี้ บริษัทตรวจสารเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ จึงออกมาเปิดเผยวิธีการตรวจสอบบ้านก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้แน่ใจว่าบ้านในฝันของเราไม่เคยมีการผลิตยาบ้าหรือใช้เสพยามาก่อน คุณ

Read more