THAINZ 1 JANUARY 2019

อย่าไปว่าเขา ถ้าแกด่าเขาว่าเป็นสัตว์ แกต้องได้รับเป็นคนแรก เพราะออกมาจากจิตที่แกสั่งให้พูดออกมาทางปาก คนได้รับคนแรกคือเราไม่ใช่เขา ไม่ตำหนิด่าใครดีที่สุด – หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ icon-smile-o   iMAGE by Freepik

Read more

THAINZ 16 DECEMBER 2018

อะไรเกิดกับเรา ไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกหรือมีทัศนคติต่อมันอย่างไร แม้สิ่งไม่ดีเกิดกับเรา แต่หากเรารู้สึกดีกับมันหรือมองมันในแง่บวก มันก็อาจมีประโยชน์กับเราได้ – พระไพศาล วิสาโล icon-smile-o   Picture by Freepik

Read more

THAINZ 1 DECEMBER 2018

คนเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้ แต่คิดจะพึ่งเขา โดยไม่พึ่งตัวเองก็ไม่ได้ คนต้องพึ่งตัวเองเท่านั้น อย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเขา ท่านจะผิดหวังอย่างน่าเสียดาย – หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม icon-smile-o   Photo by Vectorpocket

Read more