THAINZ 1 NOVEMBER 2018

“ถ้าฉลาด สลัดออกไป” เค้ามาด่าว่าเรา เก็บไว้สำหรับโกรธ สำหรับอาฆาตพยาบาทให้นานนาน นี่มันเป็นเรื่องของคนโง่ “ถ้าคนฉลาดก็รีบสลัดออกไป” จดหมายเหตุพุทธทาส icon-smile-o   Photo by Freepic.diller

Read more

THAINZ 16 OCTOBER 2018

คนที่ชอบด่า หรือ ใส่ร้ายผู้อื่น กรรมจะตามมาเร็วมาก กรรมนี้จะทำให้มีเรื่องเดือดร้อนอยู่เสมอ ทั้งทางกายและทางใจ – หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ icon-smile-o   Image by Whatwolf

Read more

THAINZ 1 OCTOBER 2018

ถ้าเราไปเพ่งเล็งคนอื่น ว่าคนนั้นชั่วคนนี้ดี แสดงว่าเราเลวมาก…. เราควรจะดูใจของเราต่างหาก ว่าเรามันดีหรือเรามันเลว ถ้าเราดีเสียอย่างเดียว ใครเขาจะเลวร้อยแปดพันเก้า ก็เรื่องของเขา – โอวาทธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำ icon-smile-o   Photo by Freepik

Read more