บุคคลที่ไม่มี “ธรรมะ” ต้องเป็นทุกข์ เพราะมันจะรักนั่น เกลียดนี่ โกรธโน่น กลัวนั่น ยุ่งไปหมด มันคิดจนเป็นทุกข์ – พุทธทาส