อย่าเอากิเลสคนอื่นมาใส่ตัว รู้ความชั่วของคนอื่นแล้วมาใส่สมอง วุ่นวายตัวเองเปล่า ๆ – หลวงพ่อจรัญ