มนุษย์ในยุคเทคโนโลยีนี้ ถ้าขาดการฝึกฝนพัฒนาตนเสียแล้ว ก็มีโอกาสมากที่จะเป็นคนที่มีความสุขยาก และมีทุกข์ได้ง่าย – ป. อ. ปยุตโต

ดูจากมือถือ คลิ๊กตรงกลางเล่มเพื่ออ่านจอใหญ่