อะไรมันหนัก ก็วางลงเถิด สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอน มีเพียงเท่านี้ – หลวงพ่อชา สุภัทโท

Frame photo created by vanitjan – www.freepik.com