อย่าไปหวังพึ่งใคร มากยิ่งกว่าการพึ่งตัวเอง เวลาจะเป็นจะตาย ก็พึ่งคนนั้น พึ่งคนนี้ ตอนนั้นละ จะพึ่งไม่ได้ เราต้องสร้างที่พึ่งคือ “บุญ” ไว้เสียแต่บัดนี้ ให้เป็นที่พึ่งได้ ไปอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส ท่านเรียกว่า “สุคโต” ไปดีไปอย่างสะดวกสบาย – หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัญโน

Background photo created by valeria_aksakova – www.freepik.com