สร้างบุญใช้สติ ไม่ต้องใช้สตางค์ พวกเราหาแต่สตางค์ ไม่หาสติกันเลย – หลวงพ่อจรัญ

Flower psd created by freepik – www.freepik.com