การฝึกจิต ให้มันมีอานิสงส์ให้เราไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ไม่หลงอะไรง่าย ๆ ถ้ามีใครหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ เราก็รู้ได้เร็วขึ้น เพราะอะไร เพราะเรารู้ต่อความรู้สึกในกายและใจอยู่ตลอดเวลา – พระอาจารย์ชยสาโร

People photo created by gpointstudio – www.freepik.com