บวชให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์” ให้พ่อแม่ เกาะชายผ้าเหลือง จะไปขึ้นสวรรค์ได้ยังไง ?
เมื่อคนบวชยังไม่ขึ้นเลย แล้วคนที่เกาะชายฝ้าเหลืองจะขึ้นไปได้ยังไง?
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต