ใครจะพูดอะไรก็ช่างหัวมัน เขาไม่ได้มาหายใจแทนเรา ไม่ได้มากินอิ่มแทนเรา ไม่ได้มานอนหลับแทนเรา เราอย่าไปสำคัญมั่นหมายยึดถือจนตัวเองเป็นทุกข์ – หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

House psd created by jcomp – www.freepik.com