กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย คือ “นักปฏิบัติ” กินมาก นอนมาก พูดมาก คือ “คนโง่” – หลวงพ่อชา สุภัทโท

Background photo created by denamorado – www.freepik.com