ไม่ผูกโกรธต่อเขา เราก็จะไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขา เมื่อเราไม่มีความคิดแก้แค้น เวรทุกอย่างก็สิ้นสุดลง – สมเด็จพระญาณสังวร

<a href=”https://www.freepik.com/vectors/background“>Background vector created by pikisuperstar – www.freepik.com</a>