“ปีใหม่ ให้พากันตั้งเนื้อตั้งตัว จากคนเก่า ให้เป็นคนใหม่ขึ้นมา อะไรไม่ดี ให้แก้ไขดัดแปลงตัวเอง ดัดแปลงที่อื่น ไม่ถูก …… ปีใหม่ ขึ้นอยู่กับเราคนเดียว นี่แหละที่จะแก้ไขดัดแปลงตัวเอง อะไรไม่ดีให้รีบแก้ไขดัดแปลงเสีย ตั้งแต่บัดนี้ ขึ้นปีใหม่แล้ว จากคนเก่า คนเก่าเป็นคนไม่ดี อย่างไร บกพร่องตรงไหน ให้แก้ไขดัดแปลงตรงที่บกพร่อง ให้ดีขึ้นโดยลำดับลำดา”   หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

Christmas vector created by Kerfin7 – www.freepik.com