เพื่อนแท้ คือคนที่เห็นความผิดเราและบอกให้เราแก้ไข เพื่อจอมปลอม ก็เห็นเหมือนกัน แต่ไม่บอกเรา เขากลับไปบอกให้คนอื่นฟัง – หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

<a href=”https://www.freepik.com/photos/christmas“>Christmas photo created by denamorado – www.freepik.com</a>