ถ้าเราเคยให้ทาน ทานนั้นก็จะกลับมา ถ้าเรารักษาศีล เมื่อมีภัย ศีลนั้นจะมาคุ้มครองเรา เมื่อเรามีภาวนา มีปัญญาเมื่อเจอทางตันหรืออุปสรรค เราก็จะหาทางออกได้ – สมเด็จโต พรหมรังสี

Background vector created by freepik – www.freepik.com