ทำไมต้องทำบุญ? เพราะ “บุญ” เป็นพลังงานที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิต ถ้าบุญน้อย อุปสรรคในชีวิตก็มาก ถ้าบุญมาก อุปสรรคในชีวิตก็น้อย ถ้าบุญอ่อนกำลังลงหรือบุญหมด บาปที่เคยทำไว้ ก็จะได้โอกาสส่งผลทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่าง ๆ นา ๆ

Background photo created by freepik – www.freepik.com