กรรมทางวาจานี้ ร้ายแรงมาก การที่เราพูดใส่ร้ายหรือพูดไม่ดีจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเสียใจ หรือไปพูดทำลายความหวังของเขา ถ้ารู้ตัวให้หยุดเสีย ถ้าไม่หยุดหรือเลิกทำ กรรมไม่สนองแต่ในชาตินี้ พอตายลงไปยังต้องไปใช้กรรมยังนรกตามขุมต่าง ๆ อีก – โอวาทธรรม หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

Flower photo created by vanitjan – www.freepik.com