อย่าเป็นคนปากร้าย เพราะปากร้าย ใจมันต้องร้ายตามไปด้วย อย่ามาพูดว่าปากร้าย แต่ “ใจดี” มันหลอกตัวเองทั้งนั้น ถ้าใจดี ปากมันก็ต้องดีด้วย – หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

Background photo created by freepik – www.freepik.com