นิวซีแลนด์จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 October 2020 นี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจดไว้ในปฏิทินหรือในมือถือของตัวเองเพื่อเตือนความจำกันได้เลยนะคะ และนอกจากการเลือกตั้งว่าเราอยากจะให้ใครมาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศแล้ว เรายังจะต้องลงประชามติ 2 เรื่องคือ “การทำกัญชาให้ถูกกฎหมาย” และ “การให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังเลือกที่จะจบชีวิตได้”  

Cannabis Legalization and Control Referendum 
ให้การใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการ ถูกกฎหมาย

ปัจจุบันนิวซีแลนด์ อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีกฎหมายให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์แบบถูกกฎหมาย แต่การใช้กัญชาเพื่อสันทนาการยังถือว่าผิดกฎหมาย 

การลงประชามตินี้เป็นการทำให้การเข้าถึงและใช้กัญชาเพื่อสันทนาการถูกกฎหมาย โดยจะอนุญาตให้คนที่มีอายุมากกว่า 20 ปี สามารถครอบครองและบริโภคกัญชาได้ ภายใต้ข้อจำกัด

 • สามารถซื้อกัญชาอบแห้งได้ไม่เกิน 14 กรัมต่อวันจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาต
 • สามารถเข้าไปยังร้านค้าที่จำหน่ายหรือให้บริโภคกัญชาได้
 • บริโภคกัญชาในสถานที่ส่วนตัวหรือสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
 • ปลูกได้ไม่เกิน 2 ต้นต่อคนและไม่เกิน 4 ต้นต่อหนึ่งครัวเรือน 
 • แบ่งปันกัญชาแห้งให้บุคคลอื่นที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปได้ไม่เกิน 14 กรัม

จุดประสงค์ของร่างกฎหมายนี้มีเพื่อลดอันตรายของกัญชาต่อผู้คนและชุมชน

 • ให้สามารถเข้าถึงกัญชาตามกฎหมายที่ตรงตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและปริมาณ
 • เป็นการขจัดการซื้อขายกัญชาแบบผิดกฎหมาย
 • ให้คนตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา
 • ลดการเข้าถึงกัญชาของเด็กและเยาวชน
 • ควบคุมการโฆษณากัญชาในที่สาธารณะ
 • ต้องมีคำเตือนด้านสุขภาพบนบรรจุภัณฑ์และในเวลาที่มีการซื้อขาย
 • พัฒนาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและบริการสังคม
 • เพื่อให้แน่ใจว่าการลงโทษเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายมีความชัดเจนยุติธรรม

จะเกิดอะไรขึ้นหลังการนับคะแนน ?

หากมีคนลงประชามติด้วยการโหวต YES มากกว่า 50% การใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการจะไม่ถูกกฎหมายในทันที ต้องรอให้รัฐบาลที่ได้รับการเลือกเข้ามาทำการตัดสินใจนำเสนอร่างกฎหมายนี้ต่อรัฐสภาก่อนจึงจะถือว่าถูกกฎหมาย โดยกระบวนการนี้จะเปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่จะให้กฎหมายใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แต่หากมีคนลงประชามติด้วยการโหวต NO มากกว่า 50% การใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการจะยังคงไม่ถูกกฎหมายต่อไปดังเช่นในปัจจุบัน ส่วนยากัญชาสำหรับการแพทย์ และ Hemp จะไม่ได้รับผลกระทบจากผลการโหวต แพทย์ยังสามารถสั่งยากัญชาได้ และการจำหน่าย Hemp ยังคงถูกกฎหมายเช่นเดิม

อ่านการลงประชามติเรื่องกัญชาภาษาไทยได้ที่ https://thainz.co.nz/2020/05/06/การลงประชามติกัญชา-cannabis-referendum/

End of Life Choice Referendum
ประชามติให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังขอจบชีวิตได้ มีผลบังคับใช้

กฎหมายฉบับนี้จะให้ทางเลือกแก่ผู้ป่วยที่สิ้นหวังสามารถร้องขอการจบชีวิตอย่างสงบได้ เรียกง่าย ๆ คือ “การช่วยให้ตาย” นั่นเอง หมายถึงแพทย์หรือพยาบาลสามารถให้ยาแก่ผู้ป่วยเพื่อบรรเทาความทุกข์จากความเจ็บปวดและนำไปสู่ความตายในที่สุด

คุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับทางเลือกนี้คือ

 • ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ถือสัญชาติหรือวีซ่าถาวรของนิวซีแลนด์
 • ต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยในขั้นที่มีแนวโน้มจะเสียชีวิตภายใน 6 เดือน
 • ความสามารถทางกายภาพลดลงอย่างเห็นได้ชัดและต่อเนื่อง
 • มีความเจ็บปวดทรมานเกินจะทานทนและไม่มีอะไรสามารถบรรเทาได้ 
 • มีสติความสามารถครบถ้วนในการตัดสินใจเรื่องการจบชีวิตของตัวเอง

บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ขอการช่วยจบชีวิตนี้ได้ คือผู้ที่มีเหตุผลเพียงอย่างเดียวจาก
❌ ความทุกข์ทรมานจากความผิดปกติทางจิต
❌ ความเจ็บป่วยทางจิต
❌ มีความพิการทุกประเภท
❌ หรือเพียงเพราะความชรา

ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจได้

 • คนนั้นจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของข้อมูลของการช่วยให้จบชีวิต
 • สามารถจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยให้จบชีวิตเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ
 • มีความสามารถในการใช้หรือชั่งน้ำหนักข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด
 • มีความสามารถในการสื่อสารทางใดทางหนึ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของพวกเขา

✔️ แพทย์จะต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจทางเลือกนี้เป็นของคนไข้เองจริง ๆ
✔️ หากเมื่อใดก็ตามที่แพทย์หรือพยาบาลเกิดความสงสัยว่าคนไข้มีความกดดันเกี่ยวกับการตัดสินใจนี้ จะต้องหยุดกระบวนการนี้ทันที
✔️ บุคลากรทางแพทย์ไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอแนะหรือชี้นำคนไข้ให้พิจารณาเลือกการขอจบชีวิตนี้ได้

ขั้นตอนและกระบวนการ

ยื่นขอความช่วยเหลือในการจบชีวิตตัวเอง
ขั้นตอนนี้คือการที่ผู้ป่วยปรึกษาพูดคุยกับแพทย์ประจำตัวเขาเอง

พิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์หรือไม่
แพทย์ของผู้ป่วยดังกล่าวและแพทย์อิสระ จะต้องเห็นตรงกันว่าบุคคลนี้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด รวมถึงความสามารถในการตัดสินใจอย่างเต็มร้อยเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องข้อมูลการช่วยเหลือให้จบชีวิต และหากแพทย์คนใดคนหนึ่งไม่แน่ใจเรื่องคุณสมบัติและความสามารถในการตัดสินใจ เช่นนั้นแล้วจิตแพทย์จะเข้ามาประเมินบุคคลนั้นเพิ่มเติม

เลือกวิธีการจบชีวิตและเวลา
หากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบ จะสามารถเลือกวิธี วัน และ เวลาในการรับยา วิธีการจบชีวิตที่เลือกได้มี 4 ทางคือ

 1. การทานยาด้วยตัวเอง
 2. การให้ยาทางเส้นเลือด กระตุ้นด้วยตัวเอง
 3. การให้ยาผ่านทางท่อ โดยแพทย์หรือพยาบาล
 4. การฉีดเข้าเส้นเลือดโดยแทพย์หรือพยาบาล 

เมื่อถึงเวลาที่ได้เลือกไว้แล้ว แพทย์หรือพยาบาลจะถามย้ำก่อนอีกครั้งว่าบุคคลนั้นยังต้องการเลือกที่จะทานยาหรือไม่

หากยังคงยืนยัน แพทย์หรือพยาบาลจะทำการให้ยากับผู้ป่วยและอยู่ด้วยจนกว่าจะเสียชีวิตลง

แต่หากถึงเวลาแล้วผู้ป่วยเกิดการเปลี่ยนใจ จะต้องรีบนำยาออกไปทันที 

จะเกิดอะไรขึ้นหลังการนับคะแนน ?

หากมีคนลงประชามติด้วยการโหวต YES มากกว่า 50% End of Life Choice Act หรือร่างกฎหมายการเลือกจบชีวิต จะมีผลบังคับใช้ได้ 12 เดือนหลังจากวันที่ประกาศผลโหวตครั้งสุดท้าย

หากมีคนลงประชามติด้วยการโหวต NO มากกว่า 50% End of Life Choice Act หรือการเลือกที่จะขอจบชีวิต จะไม่มีผลบังคับใช้

อ่านเรื่องนี้อย่างละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.referendums.govt.nz/endoflifechoice/summary.html

การเลือกตั้งทั่วไป

สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้ง ขอให้รีบจัดการตอนนี้เลยนะคะ เนื่องจากเราจะสามารถใช้สิทธิ์ของเราในการเลือกตั้งทั่วไปหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้ง

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เป็นพลเมืองหรือเป็นผู้อาศัยถาวรของประเทศนิวซีแลนด์
 • พำนักอาศัยอยู่ในประเทศติดต่อกันมากกว่า 12 เดือนในช่วงหนึ่งของชีวิต

การลงทะเบียนหรือแก้ไขข้อมูลของตัวเองสามารถทำได้ที่เวปไซต์ vote.nz หรือโทร 0800 36 76 56