คนที่เขามีอคติกับเรา เราจะทำดีขนาดไหน เขาก็ว่าเราไม่ดี ก็ให้เป็นเรื่องของเขา คนที่ว่าเราดีก็อย่าไปหลงกับคำชม ปากคน มันห้ามไม่ได้ มีปาก มันก็พูดไปตามอารมณ์ – หลวงปู่ชนะ อุตตมลาโภ

Background photo created by freepic.diller – www.freepik.com