การยกโทษ อาจดูเหมือนว่า “เราโง่” เหมือนเราแพ้ เหมือนเรายอม แล้วเขากำเริบ เราเสียเปรียบ ความจริง ไม่ใช่ เรากำลังบำเพ็ญบารมีชั้นสูงคือ “อภัยทาน” – หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

Dog photo created by freepik – www.freepik.com