จำไว้นะ ! ใครจะพูดอะไรก็ช่างเขา กรรมมันอยู่ที่ผู้พูด ไม่ใช่อยู่ที่เรา ไม่ต้องไปรับมาใส่ใจ – หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Background vector created by freepik – www.freepik.com