การทำงานอย่างปลอดภัยใน Alert Level 2 และมาตรการเพิ่มเติมสำหรับร้านอาหาร คนเฟ่ ร้านนวด ร้านเสริมสวย ฯลฯ 

ข้อแนะนำโดยเฉพาะสำหรับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหาร ไน้ท์คลับ

ธุรกิจเหล่านี้สามารถเปิดทำการได้ ตราบใดที่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับงานรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อกับ Covid-19 โดยเฉพาะ 

🟢 ควบคุมจำนวนลูกค้า ให้พวกเขานั่งที่โต๊ะ (ห้ามยืน) โดยโต๊ะจะต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

🟢 เก็บบันทึกข้อมูลของทุกคนที่เข้ามาในสถานที่

🟢 ขอให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลเบอร์ติดต่อและคอยอับเดทข้อมูลของพนักงานทุกคน

🟢 ให้รับออเดอร์ที่โต๊ะ และให้พนักงานเสริฟให้บริการประจำโต๊ะ คือแต่ละโต๊ะควรมีพนักงานเสริฟประจำคนเดียว 

🟢 ให้พนักงานในร้านอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรขึ้นไป

🟢 พยายามให้พนักงานใกล้ชิดกับลูกค้าให้น้อยที่สุด

🟢 เวลาเสริฟอาหาร พนักงานอาจจะต้องอยู่ใกล้ลูกค้า ดังนั้นจึงควรมีมาตรการเพิ่มเติม เช่นการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว PPE

🟢 หากเป็นไปได้ให้ใช้การชำระเงินแบบไม่มีการสัมผัสกัน (contactless) 

🟢 ปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดีเช่นมีตารางการฆ่าเชื้อ พื้นผิวในที่ทำงาน ฯลฯ

🟢 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดี และล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ

🟢 อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานและลูกค้าในการล้างมือได้บ่อย 

🟢 ให้ยึดตามกฎในการให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย 

คำแนะนำสำหรับธุรกิจที่ต้องทำงานแบบใกล้ชิดกันมาก 

ธุรกิจที่ต้องทำงานแบบใกล้ชิดกันมาก เช่นร้านทำผม ร้านนวด หมอฟัน คนดูแลที่บ้าน นักกายภาพ นักจัดกระดูก ฯลฯ ธุรกิจที่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้มีความจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว PPE 📌และควรพิจารณามาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมอื่น ๆ ด้วย เช่นการใช้สิ่งกีดขวางที่เหมาะสม

โดยประเภทของ PPE ให้พิจารณาตามระดับความเสี่ยงสำหรับธุรกิจนั้น ๆ เช่นจำนวนพนักงานและลูกค้า พื้นที่ในการทำงาน การระบายอากาศในพื้นที่ และระยะเวลาที่แต่ละคนต้องทำงานร่วมกันในแต่ละวัน

สิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม

🟡 แม้ว่าจะต้องทำงานแบบใกล้ชิดกับลูกค้า แต่ก็ควรพยายามให้พนักงานอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรหากเป็นไปได้

🟡 ให้แยกโต๊ะทำงานให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

🟡 ทำการฆ่าเชื้อพื้นผิวต่าง ๆ โต๊ะทำงาน อ่างล้างมือ หน้าจอและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

🟡 หากเป็นไปได้ให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง

สิ่งสำคัญคือผู้ประกอบการควรจะหารือกับพนักงานเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย เพื่อให้พนักงานเข้าใจตรงกันในการให้ความร่วมมือ

สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนกลับไปเริ่มดำเนินกิจการคือ

🟢 ธุรกิจของเรามีพนักงานที่มีทักษะที่เหมาะสมในการทำงานอย่างปลอดภัยหรือไม่ ? 

🟢 จำเป็นต้องทำความสะอาดหรือจัดการด้านสุขอนามัยที่เหมาะสมก่อนเข้างานหรือไม่ 

🟢 มีเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการซ่อมบำรุงที่ไม่ได้ใช้งานเป็เวลาหลายสัปดาห์หรือไม่ เช่น WOF ของยานพาหนะที่หมดอายุ อุปกรณ์ที่ต้องออกใบรับรองการใช้งาน

🟢 มีการตรวจสอบระบบระบายอากาศหรือเครื่องปรับอากาศครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ ? ถือเป็นเวลาที่ดีในการกำหนดเวลาในการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

🟢 มีอะไรอีกบ้างที่ควรทำในสถานที่ทำงานก่อนจะกลับไปเปิดกิจการอีกครั้งได้อย่างปลอดภัย ? 

เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพนักงานทุกคนสามารถป้องกันตัวเองจากโควิดได้? 

ควรให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับการดูแลตัวเองระหว่างการทำงานใน Alert Level 2 อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี อย่าคิดไปเองว่าพนักงานทุกคนจะรู้วิธีการที่ถูกต้อง

🟡 มีแผ่นข้อมูลหรือโปสเตอร์คำแนะนำในที่ทำงาน

🟡 พูดคุยให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางกายภาพและการรักษาความสะอาด

🟡 ใช้เทคโนโลยีในการประชุมแบบออนไลน์

🟡 ตรวจสอบคำแนะนำล่าสุดของ WorkSafe และของกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอ 

ความเสี่ยงการติดเชื้อภายในประเทศยังคงมีอยู่ แต่การลดระดับสะท้อนให้เห็นว่าประเทศมีความปลอดภัยมากขึ้น จึงทำให้สามารถทำกิจกรรมการทำงานที่หลากหลายรวมทั้งลูกค้าและพนักงานจะสามารถเข้ามาในสถานที่ทำงานหรือสถานที่ประกอบการได้ 

ผู้ประกอบการที่จะกลับไปทำงานเป็นครั้งแรกจะต้องนึกถึงวิธีการทำงานที่แตกต่างในการลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ Covid-19 และสำหรับธุรกิจบางประเภทที่เปิดทำงานมาก่อนหน้านี้แล้วก็ขอให้กลับไปทบทวนแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่แล้วด้วย

วิธีการควบคุมที่สำคัญสำหรับการทำงานและสถานที่ทำงานคือ 

🔵 ห้ามไม่ให้ผู้มีอาการของ Covid-19 เข้ามาในสถานที่ทำงาน

🔵 รักษาระยะห่างทางกายภาพจากผู้อื่น

🔵 ปฏิบัติตามด้านสุขอนามัยที่ดี

🔵 เก็บข้อมูลผู้คนที่เข้ามาในสถานที่ 

คำแนะนำที่ควรนำไปพิจารณาเพิ่มเติม

🟤 วิธีที่เหมาะสมในการให้พนักงานและลูกค้าอยู่ห่างกันทางกายภาพ ระยะห่างจะขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและการควบคุมด้านสุขอนามัย การทำความสะอาดและการเก็บบันทึกข้อมูล

🟤 กระบวนการที่จะนำมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัย

🟤 วิธีการแจ้งข้อมูลให้พนักงานทราบ และวิธีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับกระบวนการใหม่ ๆ หากจำเป็น

🟤 สถานการณ์ที่จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว PPE และเหตุผลที่ต้องใช้มัน ให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับการอบรมในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ด้วย 

🟤 การหาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่จำเป็นมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

🟤 ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งพนักงานของเราและของเขามีการปฏิบัติที่ปลอดภัยและเหมาะสม 

🟤 ใช้การหมุนเวียนหรือวิธีการทั่วไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเว้นระยะห่างต่อกันอย่างน้อย 1 เมตรในที่ทำงาน และการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน 

🟤 ร่วมมือกับธุรกิจอื่น ๆ ที่ใช้อาคารเดียวกับเรา ในการจัดการพื้นที่สาธารณะให้ปลอดภัย เช่น บริเวณบันได ลิฟท์ และห้องโถง

🟤 จัดเตรียมการเดินทางไป-กลับจากบ้านและที่ทำงานของพนักงาน เพื่อให้การเดินทางของพวกเขาง่ายและลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับ Covid-19 เพราะการใช้บริการรถสาธารณะที่มีข้อกำหนดเรื่องการเว้นระยะห่างทางกายภาพ 

🟤 การเปลี่ยนวิธีการทำงานในที่ทำงานอาจจะทำให้พนักงานมีความตึงเครียดเนื่องจากข้อกำหนดของ Covid-19 ผู้ประกอบการควรมีส่วนร่วมกับพนักงานเพื่อลดความตึงเตรียดนั้น

การจัดการกับผู้ติดเชื้อหรือน่าสงสัยในที่ทำงาน

แม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว ความเป็นไปได้ที่พนักงานหรือคนอื่น ๆ ในที่ทำงานจะเริ่มแสดงอาการที่สอดคล้องกับ Covid-19 ก็ยังคงมีอยู่ วิธีการจัดการคือ

🟠 หากพนักงานมีอาการไม่สบายที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ให้เขากลับบ้านทันทีและให้โทรหา Healthline หรือแพทย์

🟠 พนักงานที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ แต่ได้รับผลตรวจว่าไม่มีเชื้อ Covid-19 ก็จะต้องอยู่บ้านจนกว่าจะหายและไม่มีอาการอย่างน้อย 48 ชั่วโมง 

🟠 หากผลตรวจของพนักงานพบว่าติดเชื้อ Covid-19 และได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุข จะต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ใกล้ชิดกับพนักงานดังกล่าว และรับฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ มอบหมายหน้าที่ให้คนที่เหมาะสมในการสื่อสารกับทางกระทรวงสาธารณสุข 

🟠 ให้ทำการฆ่าเชื้อบริเวณที่ทำงานที่พนักงานติดเชื้อเคยทำงาน 

🟠 มีข้อมูลเกี่ยวกับทุกคนที่พนักงานติดเชื้อเคยสัมผัสใกล้ชิดด้วย เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ทางการสามารถติดตามได้

🟠 ติดต่อกับพนักงานที่ติดเชื้อเสมอและสามารถติดตามความคืบหน้าได้ 

🟠 ควรมีกระบวนการในการระบุตัวบุคคลที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือคนที่สงสัยว่ามี Covid-19 โดยวิธีที่ดีที่สุดคือการลงทะเบียนคนที่เข้าออกสถานที่ประกอบการหรือบริเวณที่ทำงาน

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรจะมีคือ

📝 ชื่อเต็ม (ไม่ใช่ชื่อเล่น)

📝 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

📝 ที่อยู่

** ควรเก็บข้อมูลเหล่านี้อย่างปลอดภัย

อ่านรายละเอียดการใช้ชีวิตทั่วไปใน Alert Level 2 อ่านได้ที่ https://bit.ly/2SRUpOz

Source: WorkSafe
คัดมาแปลโดย Parn – Thai NZ
Image Credit: @ashkfor121