ชาวนิวซีแลนด์ได้รวมใจกันเป็นหนึ่งในการต่อต้าน Covid-19 อย่างต่อเนื่องทำให้เรามีโอกาสที่จะลดระดับลงไปที่ Alert Level 2 ซึ่งเป็นระดับที่ทำให้ทุกคนสามารถออกจากครัวเรือนหรือ bubble ของตัวเองเพื่อจะได้มีโอกาสพบเจอครอบครัวและเพื่อนฝูงกันอีกครั้ง

การจะลดระดับได้เราจะต้องมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อในชุมชนและต้องมั่นใจว่าเราจะสามารถควบคุมไวรัสได้ โดยจะยังคงมีมาตรการในการติดตามการแพร่เชื้อและหยุดการติดเชื้อใหม่

คณะรัฐมนตรีประกาศในวันจันทร์ที่ 11 May 2020 ว่าเราพร้อมที่จะลดระดับไปยัง Alert Level 2 เริ่มวันที่ 14 May 2020 ดังนั้นก่อนจะถึงวันนั้นทุกคนจะยังคงต้องใช้กฎของ Alert Level 3 อยู่

ดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย

ทุกคนจะมีอิสระในการใช้ชีวิตและเคลื่อนไหวได้มากขึ้นที่ Alert Level 2 แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแต่ละคนที่จะทำอย่างไรให้นิวซีแลนด์ปลอดภัยจากการแพร่ระบาด

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนจะสามารถทำได้คือ

 • จำไว้ว่า Covid-19 ยังมีอยู่ ขอให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเสมอ
 • รักษาระยะห่างจากผู้อื่นในที่สาธารณะ
 • หากมีอาการป่วย ขอให้อยู่บ้าน อย่าไปทำงานหรือโรงเรียน งดการเข้าสังคม
 • หากมีอาการของหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ขอให้ติดต่อแพทย์หรือ Healthline
 • ล้างมือให้สะอาด ล้างมือให้สะอาด และล้างมือให้สะอาด
 • จามและไอลงบริเวณข้อศอก เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวต่าง ๆ เสมอ
 • หากได้รับคำสั่งให้ทำการกักตัว ขอให้ปฏิบัติตามทันที
 • คอยบันทึกว่าเคยไปสถานที่ไหนและไปพบใครบ้างในแต่ละวัน

การใช้ชีวิตใน Alert Level 2

เราสามารถกลับมาทำกิจกรรมประจำวันได้เพิ่มขึ้นอีกมากมาย แต่เราต้องทำอย่างปลอดภัยเสมอ

 • ธุรกิจเกือบทั้งหมดสามารถเปิดทำการได้ หากมีมาตรการที่สามารถทำให้ดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัย
 • เราสามารถเข้าไปในร้านค้าในท้องถิ่นได้
 • สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนและศูนย์การศึกษาเด็กเล็กสามารถเปิดได้
 • เดินทางระหว่างภูมิภาคได้
 • ในช่วงแรกของ Alert Level 2 สามารถเฉลิมฉลองช่วงเวลาสำคัญของชีวิตกับคนที่เรารักได้เช่นร่วมงานแต่งงาน งานศพ งานวันเกิดและวันครบรอบต่าง ๆ ได้ไม่เกิน 100 คน
 • พบปะเข้าสังคมอย่างปลอดภัยกับเพื่อนฝูงและครอบครัวได้ไม่เกิน 100 คน
 • เข้ารับประทานอาหารตามร้านอาหารบาร์และคาเฟ่ในท้องถิ่นของเราได้
 • สามารถเฉลิมฉลองช่วงเวลาสำคัญของชีวิตกับคนที่เรารักได้เช่นร่วมงานแต่งงาน งานศพ งานวันเกิดและวันครบรอบต่าง ๆ ได้ไม่เกิน 100 คน
 • กลับไปทำกิจกรรมสันทนาการได้ตามปรกติ ช่วงแรกไม่เกิน 100 คน

การควบคุมในระดับ Alert Level 2

Alert Level 2 ยังไม่ใช่ชีวิตที่ปรกติอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากจะมีข้อจำกัดบางอย่างและมาตรการอื่น ๆ ที่สำคัญ เพื่อจะได้ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัส

 • เรายังจำเป็นต้องรักษาระยะห่างทางด้านกายภาพจากคนอื่น
 • จะยังมีการควบคุมอย่างเข้มงวดในพรหมแดนของเรา
 • จะยังคงมีการตรวจเชื้ออย่างต่อเนื่อง
 • ทางการจะยังทำการค้นหาผู้ป่วยคนใกล้ชิดและให้แยกกักตัว
 • จะมีมาตรการในการให้เดินทางและการเข้าสังคมได้อย่างปลอดภัย
 • อนุญาตให้มีการชุมนุมด้วยจำนวนคนที่จำกัดและสามารถควบคุมได้
 • สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น
 • เพื่อความปลอดภัย ธุรกิจควรจะยังต้องรักษาระยะห่างจากคนอื่น มีมาตรฐานด้านความสะอาด และให้มีการบันทึกคนที่เข้ามาใช้บริการ

การเดินทาง

ในระดับนี้เราจะสามารถออกจากบ้านเพื่อทำกิจกรรมได้มากขึ้น แต่ขอให้ทุกคนยังคงปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข และเห็นแก่คนอื่นรอบตัวของเราด้วย

ทุกคนควรปฏิบัติการรักษาระยะห่างจากคนอื่นดังนี้

 • เว้นระยะห่างจากคนอื่นที่เราไม่รู้จักในที่สาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร
 • เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 เมตรในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่นตามคาเฟ่ โบสถ์ การชุมนุมกัน ร้านอาหาร หรือร้านค้า
 • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาสนทนากับคนที่เราไม่รู้จัก เนื่องจากการติดตามจะเป็นไปได้ยาก ยกตัวอย่างเช่นคนที่เราพบเจอตามสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้าหรือตามท้องถนน
 • ในบางกรณีที่เราไม่สามารถเว้นระยะห่างจากคนอื่นได้เช่นการไปทำผม พบนักกายภาพบำบัด เป็นผู้ช่วยในบ้านและการขึ้นรถบริการสาธารณะ ก็ควรจะต้องมีมาตรการอื่น ๆ ในการจัดการกับความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วย

การชุมนุมและทำกิจกรรม

การรวมกลุ่มกันที่บ้าน

ให้เพื่อนและครอบครัวมาหาที่บ้านได้ แต่จำกัดไม่เกิน 10 คน อย่างปลอดภัย รักษาความสะอาดของพื้นผิว ล้างมือห้สะอาด ทำจำนวนคนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้จะได้ง่ายต่อการเว้นระยะห่างกับคนอื่นได้

การรวมกลุ่มนอกบ้าน

เราสามารถร่วมงานที่มีการจัดแบบควบคุมได้เช่น งานแต่งงาน กิจกรรมครอบครัว กิจกรรมทางศาสนาและการประชุมโดยจะต้อง

 • มีจำนวนคนร่วมงานไม่เกิน 100 คน
 • ระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
 • มีมาตรการเกี่ยวกับความสะอาด
 • มีการบันทึกข้อมูลของผู้ร่วมงานเพื่อให้ทางการติดตามได้
 • หากมีอาการของ Covid-19 หรือต้องแยกกักตัว ห้ามเข้าร่วมชุมนุมหรือกิจกรรมใด ๆ เด็ดขาด

การจัดงานศพ

อนุญาตให้มีคนร่วมในงานศพได้ไม่เกิน 100 คน โดยผู้จัดดำเนินการจัดงานศพสามารถขออนุมัติเพื่อให้มีผู้เข้าร่วมงานศพได้มาก 50 คน กระทรวงสาธารณสุขจะต้องพึงพอใจกับมาตรการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือให้สะอาด และห้ามไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันทานอาหารหลังพิธีเสร็จสิ้น

การรวมกลุ่มในสถานที่สาธารณะ

ภายใต้ Alert Level 2 สถานที่สาธารณะจะสามารถเปิดให้บริการได้เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงหนัง ตลาด ร้านอาหาร คาเฟ่และบาร์​

 • ให้คนอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
 • แต่ละกรุ๊ปให้ได้ไม่ปะปนกันเกินไป
 • จำนวนรวมไม่เกิน 100 คน (ไม่รวมพนักงาน)

สถานที่บางแห่งอาจจะยังคงต้องปิดอยู่หากไม่สามารถเปิดได้อย่างปลอดภัย

การออกกำลังกายเล่นกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ

ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและทำกิจกรรมสันทนาการสามารถทำได้ตามปรกติ แต่จะต้องทำอย่างปลอดภัยเท่านั้น

 • การเดิน ขี่จักรยาน และล่าสัตว์บนพื้นที่อนุรักษ์สาธารณะ
 • การว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำสาธารณะ แต่จะยังคงมีข้อจำกัดอยู่
 • ไปออกกำลังกายที่ยิม แต่จะยังคงมีข้อจำกัดอยู่
 • ออกเรือ และกีฬาทางเรือต่าง ๆ
 • การล่าสัตว์ในช่วงฤดูการ

การแข่งขันกีฬาระดับอาชีพ

NZ Super Rugby และ ANZ พรีเมียร์ลีก สามารถจัดได้ใน Alert Level 2 เพราะสถานที่จัดกีฬาประเภทนี้มีการควบคุม รายละเอียดสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ได้รับการพัฒนาโดย Sport New Zealand และ Worksafe ในเบื้องต้นพวกเขาจะจัดกีฬาแบบไม่มีผู้ชมในสนามแต่จะออกอากาศสดให้ชม

สถานที่ทำงานและธุรกิจ

Alert Level 2 จะให้ธุรกิจทุกประเภทเปิดดำเนินการได้ หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย

การพบปะกับลูกค้า

ภายใต้ระดับ 2 นี้ ลูกค้าสามารถเข้ามาในร้านได้ หากทางร้านมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางด้านสาธารณะสุขคือ

 • มีการบันทึกผู้ที่เข้ามาในร้านที่มีการใกล้ชิดทุกคนเพื่อการติดตาม
 • สามารถรักษาระยะห่างได้อย่างน้อย 1 เมตร
 • รับลูกค้าได้ไม่เกิน 10 ต่อ 1 กลุ่ม
 • ควบคุมให้ลูกค้าอยู่ในร้านได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

การให้บริการสามารถทำได้ที่บ้านของลูกค้าเช่นการให้บริการทำความสะอาดตามบ้านหรือช่วยเหลือคนในบ้าน

ธุรกิจสามารถเปิดร้านให้ลูกค้าเข้ามาได้อย่างเช่น

 • บาร์ และ คาเฟ่
 • ร้านขายอุปกรณ์ในบ้าน ทำสวน และร้านขายเสื้อผ้า
 • ร้านขายเนื้อ เบเกอรี่ และ ร้านขายปลา

ธุรกิจร้านอาหารควรจัดที่ให้ลูกค้านั่งเว้นระยะกัน แต่ละโต๊ะก็ควรมีระยะห่างกันพอสมควร และหนึ่งโต๊ะควรใช้พนักงานเสริฟคนเดียวหากเป็นไปได้ และจะต้องมีการจัดการกับการเข้าคิวของลูกค้าให้เว้นระยะห่างกัน ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องมีการชำระเงินแบบ contactless แล้ว

3 “S”
S – Seating
จัดที่ให้นั่ง ไม่ให้ยืนตามเคาน์เตอร์
S – Separation
ให้มีที่ว่างระหว่างลูกค้าและโต๊ะ
S – Single Server
หนึ่งโต๊ะควรมีพนักงานเสริฟคนเดียว

งานที่จะต้องใกล้ชิดกัน

สำหรับธุรกิจบางประเภทที่จะต้องดำเนินการแบบมีการใกล้ชิดกันอย่างเช่น

 • ร้านทำผม ร้านเสริมสวย ร้านนวด
 • ผู้ช่วยในบ้าน

ธุรกิจประเภทนี้เมื่อเปิดทำการควรจะมีมาตรการดังต่อไปนี้

 • มีการบันทึกผู้ใช้บริการอย่างดีเพื่อใช้สำหรับการติดตาม
 • รักษาความสะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี
 • ลดการสัมผัสให้น้อยที่สุดเท่าที่พอจะทำได้

คำแนะนำเฉพาะสำหรับธุรกิจประเภทนี้ได้รับการพัฒนาโดยกระทรวงธุรกิจนวัตกรรมและการจ้างงาน และ Worksafe

การทำธุรกิจให้ปลอดภัย

ข้อกำหนดทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญยังคงเหมือนเดิมคือจะต้องรักษามาตรการด้านสุขอนามัย รวมไปถึงการเว้นระยะห่างต่อกัน ล้างมือให้สะอาดและทำความสะอาดพื้นผิวในที่ทำงานเป็นประจำ

ยังคงแนะนำให้บางธุรกิจที่สามารถทำงานที่บ้านได้ หรือมีมาตรการในการจัดการที่สามารถทำได้ ขอให้ทำต่อไป และหากพนักงานป่วยด้วยอาการของ Covid-19 ขอให้พวกเขาอยู่บ้านทันที

กฎทองที่สำคัญสำหรับธุรกิจใน Alert Level 2

ขอให้พยายามทำทุกอย่างที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายไวรัสในที่ทำงานได้

 1. Covid-19 ยังคงมีอยู่ทุกที่ ทำทุกอย่างอย่างระมัดระวัง
 2. ธุรกิจทุกประเภทสามารถเปิดทำการได้หากมีความปลอดภัย
 3. พูดคุยกับผู้ร่วมงานเพื่อระบุความเสี่ยงและวิธีการจัดการ
 4. ให้ทุกคน พนักงาน ลูกค้า ฯลฯ ที่มีอาการคล้ายหวัดออกจากสถานที่
 5. บริหารให้ลูกค้าสามารถอยู่ห่างกันได้ 1 เมตร
 6. มีการจดบันทึกข้อมูลของทุกคนที่เข้ามาใกล้ชิด (พนักงาน, ผู้รับเหมา, ลูกค้า)
 7. ลดจำนวนพื้นที่ที่ต้องใช้ร่วมกันลง และฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
 8. ล้างมือให้สะอาด ล้างมือให้สะอาด และล้างมือให้สะอาด

การเดินทางและการขนส่งสาธารณะ

เราจะสามารถเดินทางได้ แต่ขอให้แน่ใจว่าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย พึงระลึกไว้เสมอว่า Covid-19 เป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่กระจายได้โดยที่เราไม่รู้ตัว

เราจะสามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศหากปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดี จะต้องมีการเก็บบันทึกเกี่ยวกับการเดินทางและคนที่เราพบเจอสัมผัส และควรจะอยู่ให้ห่างจากคนที่ไม่รู้จักเสมอ ให้ลดจำนวนสถานที่ที่จะแวะระหว่างทางที่จะไปยังจุดหมายด้วย

เคล็ดลับในการเดินทางที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยง

 • หากเป็นไปได้ให้ใช้รถสาธารณะในช่วงที่คนไม่เยอะ
 • หลีกเลี่ยงการนั่งหรือยืนใกล้คนที่ไม่รู้จัก
 • หากใช้บริการเครื่องบินหรือการขนส่งที่มีระบบให้จอง ขอให้ทำตามคำแนะนำจากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการเว้นระยะห่าง
 • หากมีอาการ Covid-19 อยู่ในช่วงรอผลตรวจ หรือต้องกักตัว ห้ามเดินทางเด็ดขาด

การศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 18 May 2020 สถานการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก โรงเรียน และระดับอุดมศึกษา จะเปิดทำการใน Alert Level 2 ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากสถานการศึกษาใดที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อหรือเคสน่าสงสัยของ Covid-19 จะต้องปิดทำการทันที เพื่อการติดตามอย่างน้อย 14 วัน

สถานบริการสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและโรงเรียนจะเปิดทำการ รวมไปถึงเด็ก Year 11 ถึง 13 ด้วย การเรียนแบบทางไกลยังคงมีให้อยู่สำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนได้อย่างเช่นคนที่ต้องทำการกักตัว

โรงเรียนเหล่านี้มีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนและคุณครู เนื่องจากมีมาตรการควบคุมด้วนสุขภาพเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและมีมาตรการบันทึกสำหรับการติดตาม

สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็มีความปลอดภัยสำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่เช่นกัน โดยจะมีมาตรการด้านสาธารณสุข การรักษาระยะห่างต่อกันตามความเหมาะสม และมีการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมจะมีความปลอดภัย และจะต้องมีทางเลือกในการเรียนทางไกลสำหรับคนที่มีข้อจำกัด

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

🔵 ผู้ที่มีโรคประจำตัว
🔵 ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 70 ปี
🔵 ผู้อาศัยในบ้านพักคนชรา
🔵 หญิงตั้งครรภ์

นอกเหนือจากการระมัดระวังเหมือนคนทั่วไปแล้ว ยังมีมาตรการเพิ่มเติมที่ผู้มีความเสี่ยงและคนใกล้ชิดที่สามารถทำได้คือ

 • อยู่บ้านและขอให้คนอื่นหาซื้อของจำเป็นให้โดยทิ้งไว้หน้าประตูแทนที่จะเข้ามาในบ้าน
 • อยู่ห่างจากคนอื่นที่มีอาการป่วยอย่างน้อย 2 เมตร
 • หากมีอาการไม่สบาย หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดติดต่อกับผู้อื่น
 • หากผู้ดูแลเรื่องสุขภาพแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยเพราะร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอเป็นพิเศษ ขอให้ทำตามคำแนะนำทันที
 • หากกำลังทานยากดภูมิคุ้มกัน ขอให้ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนจะหยุดการใช้ยานี้

การกักตัวและการทดสอบเชื้อ

ภายใต้ Alert Level 2 นี้ ผู้ที่ติดเชื้อทั้งแบบคอนเฟิร์มแล้วหรือยังน่าสงสัยหรือเคยใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ จะต้องทำการกักตัวเองทันทีเป็นเวลา 14 วันหรือจนกว่าแพทย์จะสั่งให้สิ้นสุดได้

ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะถูกกักตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน และจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเป็นเวลา 14 วันหากแสดงอาการ

ใครที่มีอาการของ Covid-19 ควรเข้ารับการตรวจ ให้ติดต่อแพทย์หรือ Healthline ทันที


แปลจาก https://covid19.govt.nz/alert-system/alert-level-2/
โดย Parn – Thai NZ
ภาพ: @michaelwb