การเลือกตั้งในปีนี้ นอกจากที่เราจะได้ลงคะแนนว่าจะเลือกให้ใครเป็นรัฐบาลแล้ว เราจะต้องโหวตหัวข้อนี้ด้วยคือ คุณสนับสนุนให้การใช้กัญชาถูกกฎหมายหรือไม่❓ และนี่คือรายละเอียดของบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา  

✏️**เกี่ยวกับกัญชาเพื่อสันทนาการเท่านั้น** เพราะกัญชาที่สกัดสำหรับเป็นยาทางการแพทย์นั้น ถูกกฎหมายอยู่แล้ว

เมื่อกัญชาถูกกฎหมาย ผู้ที่มีอายุเกิน 20 ปีขึ้นไปจะสามารถ:- 

✅ ซื้อกัญชาได้ไม่เกิน 14 กรัมจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาต

✅ ปลูกเองได้ไม่เกิน 2 ต้นต่อคน หรือ 4 ต้นต่อหนึ่งครัวเรือน

✅ แบ่งให้คนอื่นที่อายุเกิน 20 ปี ได้ไม่เกิน 14 กรัม

✅ บริโภคกัญชาที่บ้านหรือสถานที่มีใบอนุญาตได้ 

.. แต่จะ 

❌ ห้ามจัดหากัญชาให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 

❌ ห้ามเสพในสถานที่สาธารณะที่ไม่ใช่ที่บ้านหรือที่ที่ได้รับอนุญาต

❌ ห้ามปลูกเกิน 4 ต้นต่อหนึ่งครัวเรือน

❌ ห้ามครอบครองเกิน 14 กรัม ยกเว้นได้รับอนุญาต

❌ ห้ามให้สัตว์เลี้ยงบริโภคกัญชา 

❌ ห้ามส่งกัญชาทางไปรษณีย์หรือคูเรีย 

ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่จะได้รับอนุญาต

✅ กัญชาสด – แห้ง
✅ แบบต้น – เมล็ด 
✅ ผลิตภัณฑ์กัญชาที่รับประทานได้
*การอบเท่านั้น 
✅ แบบสกัดเข้มข้น

สิ่งที่ห้าม..

❌ ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่จะเป็น
การหลอกล่อเด็กหรือผู้เยาว์
❌ สกัดเป็นเครื่องดื่ม 
❌ รากและลำต้น 
❌ แบบฉีด 
❌ แบบเหน็บ
❌ การนำไปผสมกับอย่างอื่นที่จะ
มีปฏิกิริยาในเชิงลบกับกัญชา 

สามารถเปิดสถานที่สำหรับบริโภคกัญชาได้ *Weed Cafes*

กฎหมายจะอนุญาตให้เปิดสถานที่บริโภคทั้งแบบ BYO (เอามาเอง) หรือจำหน่ายที่ร้าน โดยทางร้านจะจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารได้ แต่ห้าม ❌ จำหน่ายแอลกอฮอล์หรือยาสูบ และต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคที่ปลอดภัยแก่ลูกค้าเสมอ  

ผู้ที่ทำงานในสถานที่แบบนี้จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเนื่องจากการสูบบุหรี่ในอาคารยังคงผิดกฎหมาย 🚭 ดังนั้นด้านในอาคารจะอนุญาตให้บริโภคในรูปแบบอาหารได้เท่านั้น และทางร้านจะต้องจัดพื้นที่ภายนอกสำหรับการสูบ

อย่างไรก็ตามผู้คนในชุมชนสามารถคัดค้านการเปิดสถานที่ให้บริโภคกัญชาในพื้นที่ของพวกเขาได้ 

ใบอนุญาตและกฎระเบียบ

📌 ต้องมีมาตรฐานด้านคุณภาพและข้อจำกัดเรื่องความแรงของกัญชา

📌 ผลิตภัณฑ์จะถูกเก็บภาษี โดยอัตราภาษีจะสูงตามระดับความแรง

📌 จะต้องติดฉลากระบุจำนวน THC และ CBD ที่ใช้ และมีคำเตือนด้านสุขภาพ

📌 การโฆษณาผลิตภัณฑ์กัญชาถือว่าผิดกฎหมาย 

📌 ห้ามร้านค้าทำการแจกผลิตภัณฑ์ฟรีหรือลดราคา

จะต้องมีใบอนุญาตก่อนในการทำสิ่งต่อไปนี้

🌿 นำเข้า, ปลูก, ผลิต, แปรรูป, วิจัย, ทดสอบ, ขาย, ขนส่ง หรือเปิดกิจการสถานที่จำหน่ายบริโภค 

🌿 บุคคลหรือบริษัทจะไม่สามารถถือใบอนุญาตทั้งสองอย่างได้ (ใบอนุญาตในการเพาะปลูก และ ใบอนุญาตในการจำหน่าย)  จะต้องถืออย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น หมายความว่าผู้บริโภคจะไม่สามารถซื้อจากผู้เพาะปลูกได้โดยตรง 

จะได้รับใบอนุญาตก็ต่อเมื่อ

✔️ ตำรวจจะต้องออกใบรับรองให้

✔️ ไม่เคยถูกตัดสินลงโทษในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

• ในคดีการซื้อขายยาเสพติด 
• การนำเข้าส่งออกกัญชา 
• จัดหายาเสพติดให้ผู้เยาว์ 
• เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาชญากร 
• มีส่วนร่วมในการฟอกเงิน 
• อะไรก็ตามที่มีการตัดสินลงโทษจำคุกเกิน 7 ปี 

• ไม่เป็นผู้ที่กำลังรอลงอาญา
• ไม่ถูกลงโทษให้ทำงานเพื่อชุมชนหรือการคุมขังอยู่ที่บ้าน
• ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาก่อนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด, ยา, แอลกอฮอล์, อาหารหรือที่เกี่ยวกับศุลกากร 

การทำให้กัญชาถูกกฎหมายจะช่วยลดอันตรายต่อชุมชนเพราะมันจะทำให้ :-

🟢 ขจัดปัญหาการจำหน่ายกัญชาแบบผิดกฎหมาย

🟢 ให้ผู้เยาว์เข้าถึงได้ยากขึ้น

🟢 ควบคุมคุณภาพและความแรงของกัญชาได้ 

🟢 ให้ผู้คนตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของกัญชาด้วยคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์

🟢 พัฒนาการเข้าถึงบริการสนับสนุนด้านสุขภาพ

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการลงประชามติ ❓

ไม่ใช่ว่ากัญชาจะถูกกฎหมายทันทีหลังการลงประชามติสิ้นสุดลง

หากประชาชนมากกว่า 50% ลงคะแนนให้ถูกกฎหมายด้วยการ Vote YES ✅ รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งจะสามารถเลือกว่าจะเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภาหรือไม่ 

แต่หากมีประชาชนมากกว่า 50% ลงคะแนนไม่ให้ถูกกฎหมาย Vote NO ❎ แปลว่ากัญชาจะยังคงผิดกฎหมายต่อไป 

แปลจาก Re: https://bit.ly/35Bu0tr
โดย Parn – Thai NZ
📷 @kimzy