[1] ♰ เป็นผู้หญิงอายุ 73 ปี
ชื่อ Anne Guenole ที่ Greymouth
วันที่ 29 March 2020

[2] ♰ เป็นผู้หญิงในช่วงวัย 90 ปี 
Christchurch • บ้านพักคนชรา Rosewood
วันที่ 10 April 2020

[3] ♰ เป็นผู้ชายในช่วงวัย 80 ปี 
Wellington • ติดเชื้อจากงานแต่งงาน
วันที่ 11 April 2020

[4] ♰ เป็นผู้ชายในช่วงวัย 70 ปี
Christchurch • บ้านพักคนชรา Rosewood 
วันที่ 11 April 2020

[5] ♰ เป็นผู้ชายในช่วงวัย 80 ปี
Christchurch • บ้านพักคนชรา Rosewood 
วันที่ 13 April 2020

[6] ♰ เป็นผู้ชายในช่วงวัย 70 ปี 
Wellington
วันที่ 14 April 2020

[7] ♰ เป็นผู้ชายในช่วงวัย 90 ปี 
Christchurch • บ้านพักคนชรา Rosewood 
วันที่ 14 April 2020

[8] ♰ เป็นผู้ชายในช่วงวัย 90 ปี
Christchurch • บ้านพักคนชรา Rosewood 
วันที่ 14 April 2020

[9] ♰ เป็นผู้ชายในช่วงวัย 80 ปี 
Christchurch • บ้านพักคนชรา Rosewood 
วันที่ 14 April 2020

[10] ♰ เป็นผู้ชายในช่วงวัย 90 ปี | Waikato
เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อแบบกระจุกที่ Matamata
วันที่ 17 April 2020

[11] ♰ เป็นผู้หญิงในช่วงวัย 80 ปี
Christchurch • จากบ้านพักคนชรา Rosewood 
วันที่ 17 April 2020

[12] ♰ เป็นผู้ชายในช่วงวัย 70 ปี
Invercargill • รายแรกที่เสียชีวิตที่บ้าน
เสียชีวิตในวันที่ 14 April 2020 
คอนเฟิร์มว่าสาเหตุมาจากโควิตวันที่ 19 April 2020

[13] ♰ เป็นผู้หญิงในช่วงวัย 70 ปี
West Auckland • บ้านพักคนชรา St Margaret
เสียชีวิตในวันที่ 20 April 2020 

[14] ♰ เป็นผู้หญิงในช่วงวัย 80 ปี
Christchurch • จากบ้านพักคนชรา Rosewood 
เสียชีวิตในวันที่ 22 April 2020 

[15] ♰ เป็นผู้หญิงในช่วงวัย 60 ปี
ชื่อ Jocelyn Finlayson ที่เมือง Invercargill, Dunedine Hospital
เสียชีวิตในวันที่ 22 April 2020 

[16] ♰ เป็นผู้ชายในช่วงวัย 70 ปี
Christchurch • จากบ้านพักคนชรา Rosewood 
เสียชีวิตในวันที่ 23 April 2020 

[17] ♰ เป็นผู้ชายในช่วงวัย 60 ปี
Christchurch • จากบ้านพักคนชรา Rosewood 
เสียชีวิตในวันที่ 24 April 2020 

[18] ♰ เป็นผู้หญิงในช่วงวัย 70 ปี Auckland
Waitakere Hospital มาจากบ้านพักคนชรา St Margaret
เสียชีวิตในคืนวันที่ 24 April 2020 

[19] ♰ เป็นผู้หญิงในช่วงวัย 90 ปี Auckland
Waitakere Hospital มาจากบ้านพักคนชรา St Margaret
เสียชีวิตวันที่ 26 April 2020 

[20] ♰ เป็นผู้ชายในช่วงวัย 80 ปี
ชื่อ George Hollings
Christchurch • จากบ้านพักคนชรา Rosewood 
เสียชีวิตวันที่ 2 May 2020 

[21] ♰ เป็นผู้หญิงในช่วงวัย 60 ปี
Christchurch • จากบ้านพักคนชรา Rosewood 
เสียชีวิตวันที่ 6 May 2020 

[22] ♰ เป็นผู้หญิงในช่วงวัย 90 ปี
บ้านพักคนชรา St Margaret
เสียชีวิตวันที่ 24 May 2020