นายกรัฐมนตรีประกาศหลังการประชุมของคณะรัฐมนตรี มีมติให้ ในวันจันทร์ที่ 27 April เวลา 11.59 pm ลดระดับเป็น Alert Level 3  ** และประเทศจะอยู่ใน Alert Level 3 เป็นเวลา 2 อาทิตย์ ก่อนที่จะมีการทบทวนใหม่อีกครั้งในวันที่ 11 May 2020

COVID-19 เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก ชนิดที่พวกเราไม่เคยต้องเผชิญกันมาก่อน 

เป้าหมายสูงสุดของเราคือการสกัด COVID-19 ออกจากนิวซีแลนด์ เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตและทำงานอย่างปราศจาคเชื้อไวรัส นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่สำหรับผู้คนในสังคมรวมถึงเศรษฐกิจด้วย 

นิวซีแลนด์ตอบโต้กับโควิดอย่างรวดเร็วและรุนแรงด้วยการ Lockdown ให้ประชาชนอยู่ใน Alert Level 4 จนทำให้ตอนนี้เราสามารถควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสได้ในระดับที่น่าพอใจและเตรียมพร้อมเข้าสู่ระดับ Alert Level 3 

เรามาถึงจุดนี้กันได้ด้วยความพยายามและความร่วมมือของประชาชนทุกคน ที่ได้พร้อมใจกันเสียสละอย่างสุดกำลัง 

ต้องขอขอบคุณชาวนิวซีแลนด์ทุกคน 🎉

การจะลดระดับการตอบโต้ไปที่ระดับ 3 ได้ ก็ต่อเมื่อ:
✅ สามารถควบคุมการติดเชื้อภายในประเทศได้ และยอดผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับที่ต่ำ
✅ มีมาตรการควบคุมพรหมแดนที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการติดเชื้อรายใหม่
✅ มีความสามารถในการติดตามและตรวจเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อรายใหม่
✅ มีเวชภัณฑ์และกำลังการผลิตเพื่อใช้กับหน่วยงานด้านสุขภาพ

📌 NOTES 📌
✳️ จะสิ้นสุด Lockdown Level 4 ในวันจันทร์ที่ 27 April 2020 เวลา 11.59pm 
✳️ Tuesday 28 April 2020 เป็นต้นไปเราจะเข้าสู่ Alert Level 3
✳️ จากนั้นประเทศจะอยู่ใน Alert Level 3 เป็นเวลา 2 สัปดาห์
✳️ จะมีการทบทวนอีกครั้งในวันที่ 11 May 2020

ระดับการตอบโต้สถานการณ์ 
ALERT LEVEL 3

พบเจอผู้คนให้น้อยที่สุด คือการป้องกัน COVID-19 ที่ดีที่สุด ดังนั้นภายในระดับ 3 ทุกคนจะยังคงต้องอาศัยและกลับมายัง bubble 🎈 เดิมของตัวเองทุกครั้งหลังกลับจากทำงาน โรงเรียน ไปออกกำลังกาย หรือซื้อของจำเป็น โดยไม่เถลไถลไปที่อื่น 

ทุกคนต้องพยายามอยู่บ้าน แต่เฉพาะในกรณีจำเป็นเท่านั้น จะสามารถไปหาครอบครัวใกล้ชิดได้ หรือให้ผู้ดูแลเข้ามาดูแลตัวเองที่บ้านได้ หรือออกไปให้ความช่วยเหลือคนที่อยู่คนเดียวได้  

อย่างไรก็ตามเราจะต้องพยายามปกป้องครัวเรือนหรือ bubble ของเรา ทำยังไงก็ได้ให้เราและคนที่เราอยู่ด้วยปลอดภัย มีจำนวนคนใน bubble ให้น้อยและปลอดภัยที่สุด หากมีใครภายในบ้านเราป่วย จะต้องให้คนนั้นกักตัวเองภายในบ้านให้ห่างออกจากคนอื่น

หากมีญาติใกล้ชิดที่อยู่ในย่านเดียวกับเราแต่ต้องอยู่ตัวคนเดียว เราสามารถรวมคนนั้นเข้ามาอยู่ใน bubble ของเราได้ หรือหากเราต้องกลับไปทำงานแล้วไม่มีคนดูแลลูกเราสามารถให้ผู้ดูแลเด็กเข้ามาได้หากจำเป็นจริง ๆ

Bubble 🎈 คืออะไร 

******🎈Bubble 🏠 *******
* ตัวเรา 🧍🏻‍♂️ + คนที่อยู่กับเรา 👫 *
*************************

º Bubble 🎈 คือครัวเรือน [ตัวเราและคนที่อาศัยอยู่ด้วย] 
º ในระดับ 3 นี้ สามารถขยาย bubble ได้อีกนิดหน่อย 
º เช่นหากต้องหาคนมาดูแลลูกหรือตัวเราเอง
º หากอยู่คนเดียวแล้วต้องการคนมาอยู่เป็นเพื่อน
º โดยคนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องย้ายมาอยู่ใน bubble ของเรา
º แต่พวกเขาควรจะอยู่ในย่านเดียวกันที่ไม่ไกลจาก bubble เรามาก 
º จำไว้เสมอว่าต้องให้มีจำนวนคนใน bubble เราให้น้อยเข้าไว้

กิจกรรมและการออกกำลังกาย 🏄🏻‍♂️

การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญก็จริง แต่ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อเช่นกันจากการต้องใกล้ชิดหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น หรือกิจกรรมที่เสี่ยงและจะต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยหรือการดูแลรักษาทางการแพทย์ 

เพื่อความปลอดภัยขอให้ทุกคนออกกำลังกายในพื้นที่ใกล้บ้านอย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องปฏิสัมพันธ์หรือใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น 

✅ ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะหรือหาดใกล้บ้านได้เท่านั้น 
🚫 ไม่อนุญาตให้พักค้างคืนที่บ้านพักตากอากาศ 

✅ หากเชี่ยวชาญในการเล่นกระดานโต้คลื่น สามารถไปเล่นได้ใกล้บ้าน
🚫 คนที่เล่นไม่เป็น ห้ามเล่น 

✅ ตกปลาได้ตามท่าเรือหรือชายฝั่ง 
🚫 ห้ามออกเรีอ ออกเรือตกปลา หรือขี่เจ็ตสกี 

จำไว้ว่าพยายามหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือกีฬาที่ไม่เคยทำมาก่อน และใช้หลักที่ว่า stay local, stay safe (อยู่ใกล้บ้านอย่างปลอดภัย) 

โรงเรียนและการศึกษา 📚

✅ เด็กนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึง Year 10 สามารถไปโรงเรียนได้ โดยทางโรงเรียนจะมีมาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม ทั้งนี้ไม่บังคับ เด็กยังสามารถเรียนอยู่กับบ้านได้หากต้องการ

*โรงเรียนจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองต้องกลับไปทำงาน หรือเด็กที่ไม่สามารถเรียนอยู่กับบ้านได้

🚫 เด็ก Year 11-13 จะต้องเรียนที่บ้านต่อไป 
🚫 การศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไปจะเรียนแบบออนไลน์หรือทางไกล 

พนักงานและธุรกิจ 👩🏻‍🍳👨‍💼

ธุรกิจส่วนใหญ่ แต่ไม่ทั้งหมด จะสามารถเริ่มดำเนินกิจการต่อได้ภายใต้ Alert Level 3 นี้ โดยจะต้องมีมาตรการทางด้านสุขภาพอนามัยเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานนั้นปลอดภัย และหากเป็นไปได้ ขอให้สนับสนุนพนักงานให้ทำงานอยู่ที่บ้าน 

ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อได้อย่างปลอดภัยด้วยการ
✅ ให้พนักงานอยู่ห่างจากกันอย่างน้อย 1 เมตร
✅ มีการจดบันทึกเสมอว่าใครทำงานในวันไหนบ้าง
✅ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดปฏิสัมพันธ์กันเป็นกลุ่มระหว่างพนักงาน
✅ ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสถานที่ทำงานเสมอ รักษามาตรฐานสุขอนามัยขั้นสูงสุด 

ร้านค้า ร้านอาหาร เทคอะเวย์ รวมไปถึงคาเฟ่หรือบาร์
✓ ต้องทำแบบ delivery หรือ drive through เท่านั้น
✓ รับออเดอร์และรับชำระทาง app หรือออนไลน์ แบบ contactless
✓ จัดระบบการมารับสินค้าแบบไม่มีการใกล้ชิดกัน 
(contactless) 
✓ ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเข้ามาในร้านเพื่อรับสินค้าเด็ดขาด 

✅ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และปั๊มน้ำมัน เปิดให้บริการตามปรกติ ให้ลูกค้าเข้ามาในร้านได้ แต่จะต้องมีมาตรการและข้อจำกัดเหมือนตอนอยู่ในระดับที่ 4

ธุรกิจที่ห้ามดำเนินการภายใต้ Alert Level 3 คือธุรกิจที่ไม่สามารถใช้กฎระยะห่างได้เช่น
🚫 ร้านทำผม เสริมสวย ทำเล็บ 
🚫 ร้านนวด
🚫 ทำความสะอาดตามบ้าน
🚫 ขายของตามบ้าน
🚫 เทรนเนอร์ส่วนตัว

✅ ธุรกิจบริการสามารถทำได้อย่างปลอดภัย เช่นช่างไฟ ช่างประปา ช่างซ่อมหรือติดตั้ง โดยผู้ให้บริการจะต้องอยู่ห่างจากทุกคนภายในบ้านอย่างน้อย 2 เมตร

พนักงานส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว (PPE) เพราะการใช้ที่ไม่ถูกต้องจะยิ่งทำให้เสี่ยงติดเชื้อเข้าไปใหญ่ ขอเพียงให้รักษาความสะอาดด้วยการ
✓ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่
✓ อยู่ให้ห่างจากคนอื่น 
✓ ไอและจามอย่างปลอดภัย 
✓ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่ใช้งาน

📌 Notes 📌

ธุรกิจร้านเทคอะเวย์ ขายอาหาร กาแฟ และเครื่องดื่ม สามารถเปิดได้ 
✓ ต้องทำแบบ delivery หรือ drive through เท่านั้น
✓ รับออเดอร์และรับชำระทาง app หรือออนไลน์แบบ 
✓ จัดระบบการมารับสินค้าแบบไม่มีการใกล้ชิดกัน (contactless) 
✓ ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเข้ามาในร้านเพื่อรับสินค้า

✅ ธุรกิจก่อสร้าง – สามารถทำงานได้ด้วยมาตรการสุขอนามัยที่เข้มงวด

✅ งานออฟฟิศ – หากเป็นไปได้ขอให้ทำงานอยู่ที่บ้าน

✅ เอเจ้นท์ขายบ้าน
– สามารถดำเนินการได้ หากเป็นไปได้ให้ดำเนินการที่บ้าน
– สามารถไปที่บ้านของลูกค้าได้
– แต่ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเข้ามาที่ออฟฟิศของเอเจ้นท์ 
– และไม่อนุญาตให้เปิด Open Home 

ทำไมไม่อนุญาตให้ร้านค้าเปิด ให้ลูกค้าเข้ามาเลือกสินค้าได้ ❓
เพราะการทำแบบนั้นจะทำให้การควบคุมการแพร่เชื้อเป็นไปได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถควบคุมให้ลูกค้าเว้นระยะห่างจากกันได้อย่างปลอดภัย 

การเดินทางและระบบการขนส่ง 🚎

การเดินทางยังคงมีข้อจำกัดอยู่ อนุญาตให้เดินทางในพื้นที่เท่านั้น เช่นเดินทางไปทำงาน ไปโรงเรียน ไปซื้อของหรือออกกำลังกาย 

รถโดยสารสาธารณะยังคงให้บริการอยู่ เพื่อใช้สำหรับไปทำงานและไปโรงเรียน แต่จะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่ไม่แออัด โดยผู้โดยสารจะต้องนั่งห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร และหลังจากใช้บริการรถโดยสารสาธารณะให้ล้างมือทันที หากไม่สบายให้หลีกเลี่ยงการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และรีบปรึกษา GP หรือ Healthline ทันที 

การเดินทางอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นนั้นไม่ควรทำ ❌ มันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงแพร่กระจายของไวรัสสูงเกินไป ตอนนี้ไม่ใช่เวลาสำหรับการเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินทางระหว่างภูมิภาคเพื่อฉลองวันเกิด หรือเดินทางจากเขตหนึ่งไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอีกเขตหนึ่ง ในเมื่อซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่ของเราเองก็มีอยู่ 

ไม่อนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัดโดยเครื่องบิน นอกจากเป็นพนักงานในธุรกิจจำเป็นที่ต้องเดินทางเพื่อปฏิบัติงานที่จำเป็นเท่านั้น 

📍Alert Level 4 – Keep it Local
📍Alert Level 3 – Keep it Regional 

การชุมนุมรวมกลุ่ม

การชุมนุมกันหลาย ๆ คนเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงของการแพร่กระจาย COVID-19 สูง อย่างไรก็ตามอนุญาตให้จัดงานศพและงานแต่งงานได้ (ผู้ร่วมงานต้องไม่เกิน 10 คน) ผู้ร่วมงานต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร และล้างมือบ่อย ๆ 

สำหรับโรงเรียน, สถานที่ทำงาน, ซุปเปอร์มาร์เก็ตและรถโดยสารสาธารณะไม่ถือเป็นการร่วมกลุ่ม เพราะสถานที่เหล่านี้มีมาตรการทางด้านสาธารณะสุขที่เหมาะสม

บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง

บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ขอให้อยู่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และใช้ความระมัดระวังเมื่อต้องออกจากบ้าน เช่นหลีกเลี่ยงการไปซุปเปอร์มาร์เก็ต การต้องใกล้ชิดกับคนที่อยู่นอก bubble หรือครัวเรือนของตัวเอง พยายามเลือกให้คนอื่นออกไปซื้อของให้หรือใช้บริการซื้อของออนไลน์ 

บุคคลที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ หากเป็นไปได้ขอให้พูดคุยกับนายจ้างให้ตนสามารถทำงานอยู่กับบ้าน หรือหามาตราการให้ทำงานในที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย 

แม้จะอยู่ใน Level 3 แล้ว ก็ยังขอให้ทุกคนคิดไว้เสมอว่า 
😷 เรามีเชื้อ COVID-19 และ 
😷🤒 คนที่เราพบเจอก็มีเชื้อ Covid-19 เช่นกัน
ดังนั้นแล้ว เราจะได้รู้วิธีที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างระมัดระวังและปลอดภัย 

วันอังคารที่ 28 APRIL 2020 เป็นต้นไป
เราอยู่ใน ALERT LEVEL 3 

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈
Golden Rules for Life 🔅🔆
กฎทองที่สำคัญมากสำหรับทุกคน
เมื่ออยู่ใน Alert Level 3

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

1.  ให้อยู่บ้าน คนที่ไม่ต้องไปทำงาน ไปโรงเรียน ออกกำลังกาย หรือออกไปซื้อของจำเป็น จะต้องอยู่บ้าน 🏠 เหมือนตอนอยู่ในระดับ 4 

º
2.  ทำงานหรือเรียนอยู่ที่บ้าน หากทำได้ขอให้ทุกคนพยายามทำงานหรือเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน โดยเฉพาะนักเรียนหรือพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงด้านสุขภาพ สำหรับเด็กเล็กจนถึง Year 10 จะสามารถไปโรงเรียนได้ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องไปทำงาน 

º
3. ทำสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย จาก Covid-19 เนื่องจากโควิดนั้นแพร่กระจายในสถานที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่ 

º
4.  อยู่ในเขตท้องถิ่นของตัวเอง อนุญาตให้ออกกำลังกายตามสวนสาธารณะหรือชายหาดภายในเขตท้องถิ่นที่อยู่อาศัยได้ยิ่งใกล้บ้านเท่าไหร่ยิ่งดี 👍🏻 ใช้การเดินทางให้น้อยที่สุด เลือกทำกิจกรรมที่มีความปลอดภัย และรักษาระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อยสองเมตร 

º
5.  ทำครัวเรือนให้เล็กที่สุด bubble 🎈 ควรจะมีขนาดเล็ก คือมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ สามารถให้ญาติสนิทหรือคนดูแลเข้ามาอยู่ได้เฉพาะกรณีจำเป็น เท่านั้น

º
6.  ล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ เช็ดมือให้แห้ง ไอและจามอย่างปลอดภัยด้วยการไอจามใส่บริเวณข้อศอก

º
7.  หากมีอาการป่วยให้อยู่บ้านทันที และรีบขอคำแนะนำจากแพทย์ประจำตัว GP หรือติดต่อ Healthline หากสงสัยและหากสงสัยหรือต้องการตรวจหาเชื้อ 

การติดเชื้อ Covid-9 ไม่ใช่ตราบาปหรือเป็นเรื่องน่าอายอะไร
 ยิ่งหาผู้ติดเชื้อได้เร็วยิ่งดี 
ดังนั้นอย่ากลัวที่จะโทรหา Healthline เพื่อขอคำปรึกษา

ในสัปดาห์นี้ อนุญาตให้ผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มเตรียมตัวในการเปิดกิจการได้ เช่นการออกจากบ้านไปยังร้านค้าของตนและเริ่มรับสต๊อกสินค้า และให้ทำอย่างปลอดภัย รักษากฎรักษาระยะห่างและคำนึงถึงความปลอดภัยของ bubble 🎈 ตัวเองด้วย 

º

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈
Golden Rules for Businesses
กฎทองที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจ
เมื่ออยู่ใน Alert Level 3
🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

1. ธุรกิจที่ไม่สามารถดำเนินกิจการแบบรักษาระยะห่างได้ 🚫 ห้ามเปิด

º
2. ให้ลูกจ้างทำงานอยู่ที่บ้านหากสามารถทำได้

º
3.  ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเข้ามาในร้านค้าได้ ยกเว้นซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้าน Dairy, ปั๊มน้ำมัน, ร้านขายยาหรือสถานบริการด้านสุขภาพ

º
4. ธุรกิจจะต้องดำเนินการแบบไม่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน #contactless ด้วยการให้ลูกค้าชำระผ่านออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์ ฯลฯ การส่งสินค้า การส่งอาหาร หรือการมารับสินค้า อาหาร จะต้องทำแบบ contactless ไม่มีการใกล้ชิดสัมผัสกันด้วย

º
5. ต้องมีมาตรการสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน ภายในที่ทำงาน เช่นการรักษาระยะห่าง การล้างมือและการทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวอุปกรณ์ในที่ทำงาน หากลูกจ้างในที่ทำงานป่วยให้อยู่บ้านทันที 

º
6. หากก่อนเกิด Covid-19 สถานประกอบการมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว PPE อยู่แล้ว ก็ให้ใช้ต่อไปเหมือนเดิม แต่สำหรับสถานประกอบการที่ไม่เคยใช้มาก่อนก็ไม่จำเป็นต้องมีในตอนนี้ 

º
7. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในด้านอื่น ๆ ด้วย 

º

แปลโดย: Parn – Thai NZ จากเวปไซต์ https://covid19.govt.nz