คนโง่เท่านั้น ที่ไปโกรธ ไปเกลียดคนอื่น เมื่อเขาทำอะไรไม่ถูกใจเรา – พุทธทาสภิกขุ

อ่าน THAI NZ ฉบับล่าสุดได้ที่ลิ้งค์นี้นะคะ ⇥ https://bit.ly/3cnczz1


Background photo created by freepik – www.freepik.com