นายกรัฐมนตรี Jacinda Ardern รวมถึงรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐ ยินยอมพร้อมใจกันลดเงินเดือนตัวเองลง 20% เป็นระยะเวลา 6 เดือน 💖

หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน Simon Bridges ก็สนับสนุนและเข้าร่วมในการลดเงินเดือนของตนด้วยเช่นกัน 💛

นายกรัฐมนตรี Jacinda กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นไปเพื่อแสดงถึงการรับรู้ถึงความลำบากของประชาชนในช่วงนี้ ทั้งคนที่ต้องตกงาน และคนที่ต้องยอมรับค่าแรงหรือเงินช่วยเหลือที่มีอัตราต่ำกว่ารายได้เดิมของพวกเขา 

ธุรกิจทั่วประเทศเองก็กำลังประสบกับปัญหารายได้ที่หยุดชะงัก ในช่วง lockdown 

ถือเป็นความยุติธรรมแล้วที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนจะได้ร่วมกันแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครั้งนี้ 

ส่วนเจ้าหน้าที่จำนวนมากในภาครัฐที่ทำงานจำเป็นและเป็นแนวหน้าเช่น พยาบาล ตำรวจ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ จะไม่ถูกลดเงินเดือนแต่อย่างใด 👍🏻

[ นายกรัฐมนตรีได้รับฐานเงินเดือนประมาณ $471,000 ต่อปีและจะลดลงเหลือประมาณ $376,000 หลังจากหักออก 20% ] 

https://bit.ly/3cmMyjw

ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ 💕 Jacinda Ardern

แปลโดย: Parn – Thai NZ