มีไว้เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง ที่ได้รับผลกระทบในทางลบจาก COVID-19 เพื่อให้สามารถมีเงินไปจ่ายลูกจ้างได้ และเพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง ให้มีรายรับเพื่อยังชีพในช่วงที่ไม่สามารถทำงานได้ 

นายจ้างทุกรายมีสิทธิ์สมัครขอเงินช่วยเหลือนี้โดยจะต้อง

  • เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนและดำเนินกิจการในนิวซีแลนด์
  • มีลูกจ้างทำงานอย่างถูกกฎหมาย
  • รายได้ของธุรกิจลดลงอย่างน้อย 30% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (*ในกรณีที่ธุรกิจเปิดไม่ถึงปี ให้เปรียบเทียบกับรายได้ของเดือนที่ผ่านมาที่สามารถนำมาประเมินว่ารายได้ลดลงเพราะ COVID-19)
  • รายได้ที่ลดลงจะต้องเป็นผลมาจาก COVID-19
  • มีการพยายามที่จะบรรเทาผลกระทบนี้แล้ว
  • ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บลูกจ้างไว้และจ่ายพวกเขาอย่างน้อย 80% ของรายได้ที่พวกเขาเคยได้รับ

อัตราเงินช่วยเหลือ

$585.80 สำหรับลูกจ้างที่ทำงานมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
$350.00 สำหรับลูกจ้างที่ทำงานน้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินให้นายจ้างเป็นก้อน เพื่อนำไปจัดสรรจ่ายให้กับลูกจ้างตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์

FAQ คำถามพี่พบบ่อย ❓❓

[Q] นายจ้างต้องจ่าย GST จากเงินช่วยเหลือที่ได้รับมาหรือไม่ 

[A] ไม่ต้อง เงินตรงนี้ได้รับการยกเว้นจาก GST

[Q] ต้องจ่ายภาษีจากเงินช่วยเหลือที่ได้รับมาเพื่อนำไปจ่ายลูกจ้างหรือไม่ 

[A] ไม่ต้อง 

[Q] ลูกจ้างจะต้องจ่ายภาษีจากเงินที่ได้รับมาหรือไม่

[A] เงินช่วยเหลือถูกจ่ายให้กับลูกจ้างเหมือนค่าแรงตามปรกติ ดังนั้นจะต้องทำการหักเพื่อนำจ่าย PAYE, Student Loan, KiwiSaver

[Q] เป็นลูกจ้างในบริษัทที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่เรามีงานนอกเหนือจากงานประจำนี้เป็น self-employed เราสามารถสมัครขอเงินช่วยเหลือตรงนี้ได้หรือไม่ 

[A] สามารถสมัครได้ในฐานะ Self-employed ได้ หากงานตรงนี้ของคุณได้รับผลกระทบและตรงตามเงื่อนไข อย่างไรก็ตามหากคุณทำงาน self-employed แค่พาร์ทไทม์ ก็จะต้องสมัครขอในเรท $350 

[Q] หากเราเป็นลูกจ้างในบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยนายจ้างได้ทำการสมัครขอเงินช่วยเหลือให้เราแล้ว บวกกับเราทำงานนอกเหนือจากงานประจำนี้เป็น self-employed แบบพาร์ทไทม์ด้วย เราจะสามารถขอเงินช่วยเหลือตรงนี้ต่างหากในส่วนของ self-employed ได้หรือไม่ 

[A] ได้ แม้ว่านายจ้างจะสมัครในส่วนงานประจำให้แล้ว คุณยังสามารถสมัครขอเงินช่วยเหลือแบบพาร์ทไทม์ $350 ด้วย 

[Q] เป็นลูกจ้างพาร์มไทม์ให้กับนายจ้างหลายคน เราสามารถได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้จากนายจ้างทุกคนที่เราทำงานด้วยหรือไม่ 

[A] ได้ หากลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างที่ได้รับผลกระทบหลายแห่ง ลูกจ้างที่ว่าจะสามารถได้รับเงินช่วยเหลือจากนายจ้างทุกคนที่ตนทำงานด้วยได้ 

[Q] ถ้านายจ้างยื่นสมัครไปแล้วให้กับลูกจ้างบางส่วน แต่ยังมีอีกบางส่วนที่ยังไม่ได้ใส่ชื่อลงไปในการสมัครครั้งแรก สามารถสมัครอีกครั้งได้ไหม 

[A] ได้ นายจ้างสามารถยื่นสมัครให้กับลูกจ้างที่ยังตกค้างและยังไม่ได้เคยยื่นขอไป 

[Q] ยังไม่ได้สมัครขอเงินช่วยเหลือให้ลูกจ้างเลย ทำตอนนี้ยังทันไหม 

[A] ยังสามารถทำได้อยู่ นายจ้างสามารถสมัครขอเงินช่วยเหลือนี้ที่รัฐบาลมีไว้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นายจ้างเก็บลูกจ้างไว้และสามารถจ่ายค่าแรงได้ในช่วงนี้

[Q] ทำการสมัครไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินเลย ควรจะลองสมัครใหม่อีกครั้งดูไหม 

[A] ไม่ต้องสมัครซ้ำ ขอให้อดทนรอ เนื่องจากจะใช้เวลาในการจ่ายเงิน (โดยปรกติไม่เกิน 5 วันทำการ)

[Q] ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ในฐานะนายจ้าง ภาระหน้าที่ตามกฎหมายการจ้างงานเป็นอย่างไร 

[A] ภาระหน้าที่ของนายจ้างภายใต้กฎหมายการจ้างงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

[Q] ในฐานะนายจ้าง จะต้องจ่ายให้ลูกจ้างเท่าไหร่สำหรับเงินช่วยเหลือตรงนี้ หากพวกเขาไม่ได้ทำงาน ❓

[A] หากเป็นไปได้ นายจ้างจะต้องพยายามจ่ายให้กับลูกจ้างอย่างน้อย 80% ของรายได้ปรกติที่พวกเขาเคยได้รับ แต่หากเกินความสามารถจริงๆ อย่างน้อยควรจะจ่ายลูกจ้างด้วยเงินเต็มจำนวนที่นายจ้างได้รับมาจากเงินช่วยเหลือตรงนี้คือ $585.80 หรือ $350 

** แต่ในกรณีลูกจ้างเคยได้รับเงินค่าจ้าง “ตำ่” กว่าเรทเงินช่วยเหลือ นายจ้างจะจ่ายลูกจ้างรายนั้นตามรายได้ที่พวกเขาเคยได้รับก่อนหน้านี้ ** 

เช่นเคยได้ค่าแรง $250 ต่อสัปดาห์ ช่วงที่ไม่ได้ทำงาน 12 สัปดาห์นี้ ก็จะได้รับ $250 เท่าเดิม 

[Q] จะเกิดอะไรขึ้นหากนายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานในช่วงนี้ 

[A] นายจ้างจะต้องพยายามอย่างถึงที่สุดในการเก็บลูกจ้างไว้ หากนายจ้างคนใดที่ยื่นสมัครขอเงินช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 27 March 2020 เป็นต้นไป ไม่สามารถให้ลูกจ้างออกจากงานได้ มิเช่นนั้นจะถือว่านายจ้างฝ่าฝืนข้อควรปฏิบัติ

[Q] ตอนที่เกิดวิกฤติ Covid-19 ได้ทำการปลดลูกจ้างออกไปแล้ว จะสามารถรับลูกจ้างคนนั้นกลับเข้ามาและสมัครขอเงินช่วยเหลือตรงนี้ได้ไหม 

[A] นายจ้างสามารถสมัครขอเงินช่วยเหลือให้กับลูกจ้างที่รับกลับมาได้หากยังไม่เคยสมัครขอให้ลูกจ้างรายนี้มาก่อน 

ขอให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างกระทำการทุกอย่างโดยสุจริตใจ และนายจ้างควรรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานด้วยเงื่อนไขในการทำงานที่เหมือนเดิม 

[Q] เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท สามารถสมัครขอได้ไหม 

[A] หากคุณทำงานนบริษัทที่คุณถือหุ้นอยู่และได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าแรง, เงินเดือน หรือการเบิกเงินรายได้จากบริษัท คุณสามารถสมัครขอได้

[Q] ทำงานเป็น self-employed หรือผู้รับเหมา จะมีสิทธิ์ขอหรือไม่ และจะคำนวนชั่วโมงทำงานอย่างไร

[A] คุณสามารถขอเงินช่วยเหลือได้หากตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ด้วยการกรอกใบสมัครของ self-employed โดยให้คำนวนหาค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงทำงานในแต่ละสัปดาห์ตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา (หรือตลอดเวลาที่ได้ทำงานมา หากต่ำว่า 12 เดือน)

[Q] ในกรณีของลูกจ้างชั่วคราวหรือ Casual ในฐานะนายจ้างจะสมัครของเงินให้ได้หรือไม่ และจะคำนวนให้อย่างไร 

[A] นายจ้างสามารถขอเงินให้ลูกจ้างชั่วคราวได้หากลูกจ้างรายนั้นจะต้องทำงานให้คุณหากไม่ได้เกิดเหตุการณ์ COVID นี้เสียก่อน แต่ลูกจ้างชั่วคราวมีเวลาทำงานไม่ตายตัว ดังนั้นให้คำนวนเป็นค่าเฉลี่ยของชั่วโมงทำงานตลอดปีที่ผ่านมา 

กรณีศึกษา

กรณีศึกษา [1] 

เจมส์เป็นนักชงกาแฟอยู่ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในเวลลิงตัน เจมส์ได้รับเงินเรทค่าแรงขั้นต่ำ คาเฟ่ปิดในช่วง Lockdown และยอดขายลดลง 30% นายจ้างของเจมส์มีเงินไม่พอที่จะจ่ายค่าแรงให้เจมส์ แต่ต้องการเก็บเขาไว้ และเจมส์ไม่ต้องการใช้สิทธิ์วันหยุดประจำปีของเขาในตอนนี้

ดังนั้น นายจ้างของเจมส์มีสิทธิ์ในการขอเงินช่วยเหลือได้ และจะต้องจ่าย $585.80 ต่อสัปดาห์ให้แก่เจมส์ โดยที่เจมส์ไม่ต้องทำงานแต่อย่างใด และเจมส์ก็ยังสามารถเก็บวันหยุดประจำปีไว้ได้ด้วย 

กรณีศึกษา [2] 

จอห์นเป็นพนักงานเสริฟอยู่ในร้านอาหารที่มีหลายสาขาที่ประสบความสำเร็จมาก โดยที่ร้านต้องปิดในช่วง Lockdown ส่งผลให้ยอดขายลดลง 30% โดยปรกติจอห์นได้รับค่าแรง $1,000 ต่อสัปดาห์ และนายจ้างของเขามีความมุ่งมั่นและเต็มใจที่จะจ่ายเขาด้วยค่าจ้างเต็มจำนวนเพราะร้านต้องการให้เขาทำงานเมื่อการ lockdown สิ้นสุดลง 

ดังนั้น นายจ้างของจอห์น สามารถสมัครขอเงินช่วยเหลือให้เขาได้ $585.80 ต่อสัปดาห์ บวกกับเงินของนายจ้างเองที่นำมาสมทบให้อีก $414.20 ต่อสัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่าจอห์นได้รับค่าแรงในจำนวนเต็ม 

☎️ หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนายจ้าง สามารถติดต่อที่ 0800 20 90 20 หรือทางอีเมลที่ info@employment.govt.nz

☎️ หากมีคำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือ Wage Subsidy นี้ ให้ติดต่อ Work & Income ที่เบอร์ 0800 40 80 40 (ทางการจะยุ่งมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ ขอให้มีความอดทนในการพยายามติดต่อสอบถามนะคะ)

ลิ้งค์เกี่ยวกับ Wage Subsidy ที่มีประโยชน์ หากมีเวลาเข้าไปอ่านกันให้ละเอียดด้วยตัวเองได้เลยนะคะ (เวปพวกนี้เค้าจะมีการอับเดทข้อมูลอยู่เสมอ)
◎Work and Income https://bit.ly/3asRVx0
◎Business https://bit.ly/2Uo1QOz