“ถ้าใจมันเป็น “เปรต” จะใส่เสื้อผ้าของเทวดา มันก็ยังเป็นเปรตอยู่” พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 🙏

อ่าน Thai NZ 16 December 2019

Background vector created by BiZkettE1 – www.freepik.com