“จนเพราะไม่พอ” นี่ลำบาก “จนเพราะไม่มี” นี่ยังพอแสวงหาได้ แต่ว่าหาได้แล้วไม่รู้จักพอ มันก็จะลำบากยากจนเรื่อยไป – ปัญญานันทภิกขุ

Background vector created by freepik – www.freepik.com