อย่าไปคิดว่า ใครไม่ดีกับเรา เราต้องไม่ดีตอบ ต้องหัดให้อภัยให้เป็น แล้วชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุข – หลวงพ่อจรัญ

อ่าน Thai NZ 16 October 2019

Background photo created by kotkoa – www.freepik.com