เรามีทรัพย์ภายนอก เราก็มีความมั่นใจภายนอก แต่ถ้าเรามีทรัพย์ภายใน เราก็มีความมั่นใจภายใน – สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

อ่านฉบับใหม่ด้านล่างนี้เลยค่ะ หรืออ่านจากมือถือได้ที่ →  THAINZ 16 JULY 2019