รัฐบาลต้องการที่จะผลักดันให้มีส่วนลดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดหรือรถที่ใช้เชื้อเพลิงแบบประหยัดน้ำมัน และไปเพิ่มค่าธรรมเนียมกับรถที่ปล่อยมลพิษสูง ทั้งนี้เพื่อต้องการเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดในประเทศนิวซีแลนด์

จูลี่ แอนน์ เจนเทอร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า “รถยนต์ รถกระบะและรถตู้หลายคันในทุกวันนี้ เป็นแหล่งเพิ่มมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายมากและเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 70 ของการปล่อยมลพิษของระบบขนส่งของทั้งประเทศ” 

“นโยบายนี้จะเป็นการทำให้รถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดเป็นทางเลือกที่เป็นจริงได้สำหรับชาวนิวซีแลนด์ ด้วยการลดค่าใช้จ่ายให้กับรถยนต์เมื่อนำเข้ามาขายในนิวซีแลนด์เป็นครั้งแรกแบบไฟฟ้าไฮบริดหรือใช้เชื้อเพลิงแบบมีประสิทธิภาพ และจะเพิ่มค่าธรรมเนียมกับรถที่ก่อมลพิษสูง พร้อมทั้งพยายามผลักดันให้ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ เลือกนำรถยนต์ที่มีพลังงานสะอาดเข้ามาจำหน่าย”

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยป้องกันมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายมากกว่า 5 ล้านตันที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของเรา และจะมีส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งประโยชน์ของนโยบายนี้จะตกไปอยู่กับผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันด้วย

รัฐบาลจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อเสนอนโยบายนี้จนถึงเดือนสิงหาคม 2020 และจะเริ่มใช้นโยบายในปี 2021

โดยรถยนต์ไฟฟ้าและรถประหยัดน้ำมันขนาดเบา จะได้รับส่วนลดสูงสุด $8000 (สำหรับรถใหม่) และส่วนลดสูงสุด $2,600 สำหรับรถมือสองที่นำเข้ามาจำหน่ายในนิวซีแลนด์เป็นครั้งแรก

ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มสำหรับรถใหม่ที่ปล่อยสารพิษสูงจะเพิ่มขึ้นสูงสุด $3,000 และรถมือสองเพิ่มสูงสุด $1,500

ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะสามารถช่วยให้ประเทศนิวซีแลนด์สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันถึง 3.4 พันล้านดอลล่าร์

ที่มา https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/government-proposes-discount-clean-cars-fee-biggest-polluters

ภาพ Business photo created by freepik – www.freepik.com