การได้ทำงานในระหว่างที่เรียนไปด้วย มีประโยชน์ต่อนักเรียนในหลายด้าน ทั้งการได้มีประสบการณ์ทำงาน ได้เพื่อนใหม่ และช่วยให้มีเงินใช้จ่ายระหว่างที่เรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์อีกด้วย แต่นักเรียนควรจะต้องแบ่งเวลาสำหรับการเรียน การเข้าสังคมและการทำงานให้มีความสมดุล

Part-time work (tertiary students)

การจะได้รับวีซ่านักเรียนที่สามารถทำงานด้วยได้นั้น ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่นักเรียนลงเรียน สำหรับผู้ที่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะต้องลงเรียนหลักสูตรเต็มเวลา

 • อย่างน้อย 2 ปี
 • หลักสูตรนิวซีแลนด์ที่ได้รับคะแนนภายใต้หมวดผู้ย้ายถิ่นฐานแบบมีทักษะ หรือ Skilled Migrant Category
 • เรียนโปรแกรมพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี ในระดับ 4 หรือสูงกว่าในโครงสร้างคุณวุฒิการศึกษาแห่งนิวซีแลนด์ กับสถาบันการศึกษาในเมือง Canterbury

Full-time work (tertiary students)

วีซ่านักเรียนที่สามารถทำงานเต็มเวลาได้ในกรณี

 • เป็นช่วงปิดเทอมระหว่างที่เรียน โดยจะต้องลงเรียนอย่างน้อย 1 ปีในหลักสูตรเต็มเวลาและคอร์สที่เรียนจะต้องมี 120 credits ขึ้นไป
 • ระหว่างช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่ หากเรียนในหลักสูตรเต็มเวลาที่มี 120 credits ขึ้นไป

PhD และ Masters by research students

นักเรียนที่ลงทะเบียนในระดับปริญญาโทโดยการวิจัยหรือหลักสูตรปริญญาเอกในสถาบันของนิวซีแลนด์ สามาถทำงานได้แบบไม่มีจำกัดชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์

English language students นักเรียนภาษา

เรียนคอร์สภาษา 6 เดือนขึ้นไป

จะสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ ในกรณีที่

 • ลงเรียนในหลักสูตรเต็มเวลา (full-time)
 • คอร์สที่เรียนมีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
 • พิสูจน์ให้ทางอิมมิเกรชั่นเชื่อได้ว่าคุณลงเรียนเพื่อต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษจริง
 • ผ่านการสอบ IELTS หรือ International English Language Testing System โดยได้คะแนนรวม 5.0 ขึ้นไป และผลสอบออกมาแล้วไม่เกิน 2 ปี โดยจะต้องยื่นหลักฐานผลสอบนี้ตอนที่สมัครขอวีซ่า

เรียนคอร์สภาษา 14 สัปดาห์ขึ้นไป

จะสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ ในกรณีที่

 • ลงเรียนในหลักสูตรเต็มเวลา (full-time)
 • คอร์สที่เรียนมีระยะเวลา 14 สัปดาห์ขึ้นไปแบบต่อเนื่อง
 • เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ลงเรียนกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ตรวจรายชื่อสถาบันในนิวซีแลนด์ได้ที่นี่ → Find Education Organisations โดยเมื่อ search ชื่อสถาบัน จะมีระบุว่าอยู่ในหมวด Category ไหน ระดับ 1 คือดีที่สุด

Shorter courses หลักสูตรระยะสั้น

การให้วีซ่าทำงานได้ระหว่างเรียนหลักสูตรระยะสั้นนั้น ทาง immigration จะพิจารณาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เคยเรียนมาก่อนหน้านี้ โดยจะนับระยะเวลาเรียนรวมให้ครบ 14 สัปดาห์ ในกรณีที่

 • หลักสูตรที่ลงเรียนต่อเนื่องจากหลักสูตรที่เคยเรียนมาแล้ว
 • เรียนกับสถาบันการศึกษาเดิม

Secondary school students นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน year 12 หรือ 13 ในระดับมัธยมศึกษา 2 ปีสุดท้าย สามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างภาคเรียน และสามารถทำงานเต็มเวลาในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่ หากนักเรียนมีอายุต่ำว่า 18 ปี จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงเรียนและผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายก่อนจึงจะสามารถทำงานได้

Practical experience ฝึกงาน

นักเรียนสามารถทำงานได้ เพื่อให้ผ่านวิชาภาคปฏิบัติงานที่บรรจุและระบุอยู่ในหลักสูตรของสถาบันที่ลงเรียน

Check your visa label

เมื่อนักเรียนได้รับวีซ่าที่สามารถทำงานได้ จะมีบันทึกอยู่ใน eVisa และระบุชัดเจนอยู่ในวีซ่าที่ติดอยู่ในหนังสือเดินทางหรือจดหมายอนุมัติวีซ่า

หากฝ่าฝืนและทำงานด้วยวีซ่าที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของวีซ่า หากสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณอาจจะถูกสั่งให้ออกจากประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซ่าให้ติดต่อ → Immigration NZ

หากได้รับอนุญาตให้ทำงานระหว่างเรียน จะต้องทำงานในรูปแบบของพนักงานเท่านั้น ไม่สามารถเปิดธุรกิจของตัวเอง ทำงานเป็นผู้รับเหมาอิสระหรือประกอบอาชีพอิสระได้ สิ่งสำคัญในการทำงานคือทุกคนจะต้องจ่ายภาษีถูกต้องเสมอ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ → การจ่ายภาษี

จงปฏิบัติตามเงื่อนไขของวีซ่า

ตามกฎหมาย นายจ้างจะต้องทำการตรวจสอบก่อนรับพนักงานว่าถือวีซ่าที่สามารถทำงานในนิวซีแลนด์ได้หรือไม่ โดยนายจ้างจะขอดู eVisa หรือจดหมายจาก Immigration NZ (หรือทั้งสองอย่าง) ซึ่งจะระบุว่านักเรียนที่มาสมัครงานสามารถทำงานได้หรือไม่ นายจ้างสามารถใช้ → Visa Verification Service เพื่อตรวจสอบรายละเอียดวีซ่าของบุคคลนั้นได้ด้วย ทุกคนควรปฏิบัติตามเงื่อนไขของวีซ่าของตนเอง หากมีการทำผิดเงื่อนไขเหล่านี้ อาจถูกส่งกลับประเทศ ซึ่งมันไม่คุ้มกับความเสี่ยงเอาเสียเลย!

งานที่ไม่อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติทำ

 • ไม่สามารถทำงานให้ตัวเอง จะต้องทำงานให้กับนายจ้างในฐานะพนักงาน นั่นหมายความว่าไม่สามารถทำงานในฐานะผู้รับเหมาอิสระหรืองานอิสระ รวมทั้งไม่สามารถเปิดธุรกิจของตัวเองได้
 • ไม่อนุญาตให้ทำงานบริการทางเพศ ดำเนินงานหรือลงทุนในธุรกิจบริการทางเพศ .. ยังมีงานอีกหลายประเภทที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนและปลอดภัยกว่างานประเภทนี้

สร้างสมดุลให้กับการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิต

ควรระลึกไว้อยู่เสมอว่าเหตุผลของการมานิวซีแลนด์คือเพื่อมาเรียนเป็นหลัก ดังนั้นการหาสมดุลของทั้งการเรียน การทำงาน และการท่องเที่ยวหาประสบการณ์ในนิวซีแลนด์จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่สุด ดังนั้นก่อนที่จะสมัครงาน สิ่งที่ควรจะนำมาประกอบการตัดสินใจทำงานคือ

 • ต้องการรายได้ประมาณเท่าไหร่ต่อสัปดาห์เพื่อจะใช้ชีวิตระหว่างเรียนที่นี่อย่างไม่ลำบาก นอกเหนือจากเงินที่มีอยู่แล้ว
 • เรามีเวลาว่างเท่าไหร่สำหรับการทำงาน
 • จะวางแผนอย่างไรให้เวลาทำงานไม่กระทบกับเวลาในการเรียนที่ห้องเรียน, การทำการบ้านทำรายงาน รวมทั้งเวลาในการเตรียมตัวสอบเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะผ่านทุกวิชาของหลักสูตร รวมไปถึงเวลาในการเข้าเรียน (attendance) ซึ่งหากเข้าเรียนไม่ครบตามกำหนด จะมีผลในการพิจารณาวีซ่าในครั้งต่อไปเป็นอย่างมาก
 • มีเวลาเหลือพอที่จะทำอย่างอื่นด้วยหรือไม่ เช่นการพบปะเพื่อนใหม่ หรือการท่องเที่ยวสำรวจประเทศนิวซีแลนด์
 • มีศักยภาพเพียงพอในการจัดการกับความเครียดกับความกดดันจากการต้องทำงานและเรียนไปด้วยหรือไม่

สิทธิในฐานะพนักงานในนิวซีแลนด์

การทำงานในนิวซีแลนด์ พนักงานมีสิทธิตามกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานอย่างปลอดภัยและได้รับการคุ้มครอง รัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิของลูกจ้างทุกคน นักเรียนต่างชาติเองก็ได้รับสิทธิเหมือนกับพนักงานคนอื่นในประเทศ แม้จะไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้างงานก็ตาม ดังนั้นก่อนที่จะสมัครงาน จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมาย ซึ่งจะมีข้อมูลคร่าว ๆ ดังนี้

Basic rights สิทธิขั้นพื้นฐาน

 • มีการทำสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร
 • รับคำแนะนำก่อนลงนามในสัญญาการจ้างงาน
 • ต้องได้รับค่าแรงในเรทของค่าแรงขั้นต่ำ → ค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบัน
 • ได้รับจ่ายวันหยุดประจำปีและวันหยุดราชการ
 • มีเวลาพักระหว่างทำงาน
 • สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย
 • การทำงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ เช่นการเลือกปฏิบัติตามสัญชาติของลูกจ้าง

หากใครที่ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่กล่าวมานั่นแปลว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ → Employment NZ

Finding a job หางานทำ

นิวซีแลนด์มีธุรกิจที่หลากหลาย โดยเฉพาะธุรกิจด้านบริการเช่น บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหาร ที่มักจะยินดีรับพนักงานที่ถือวีซ่านักเรียน เนื่องจากงานประเภทนี้จะมีตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นและเหมาะกับตารางการเรียนของนักเรียน ตัวอย่างงานที่เหมาะสมกับตารางเรียน

 • พนักงานเสริฟ
 • บาเทนเดอร์
 • ผู้ทำอาหารในคาเฟ่และร้านอาหาร
 • พนักงานขายตามร้านค้าต่างๆ
 • พนักงานเก็บผลไม้ (จะมีเยอะในช่วงซัมเมอร์)

เวปไซต์แนะนำในการหางาน (คลิ๊กที่ลิ้งค์)

โดยส่วนมากนายจ้างจะให้นักเรียนส่ง CV หรือ resume ในการสมัครงาน สามารถใช้ template ของ  Careers NZ ในการสร้าง CV และจดหมาย cover letter ของตัวเองได้เลย

ข้อมูลจาก naumainz.studyinnewzealand.govt.nz

image: unsplash