หลังจากที่เมื่อวานเราได้นำข่าวเกี่ยวกับกฎหมายหลายอย่างที่มีผลบังคับใช้พร้อมกันในวันที่ 1 July 2019 ผู้อ่านก็อาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์ว่าจะเก็บในรูปแบบไหน วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะ

International Visitor Conservation and Tourism Levy หรือ “IVL” จำนวนเงิน $35 จะนำเงินที่ได้นี้ไปใช้กับการอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดจากเวปไซต์ของ Immigration NZ ดังนี้

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่, ผู้ถือวีซ่า Working Holidays, นักเรียนและผู้ที่จะเข้ามาทำงาน จะต้องจ่าย IVL เป็นจำนวนเงิน $35

ใครบ้างที่ต้องจ่าย IVL

ไม่ใช่ทุกคนจะต้องจ่ายค่า IVL โดยจะขึ้นอยู่กับ:

 • เราถือพาสปอร์ตของประเทศอะไร
 • เหตุผลของการเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์
 • ประเภทวีซ่าที่เราสมัคร

หากเราทราบชื่อวีซ่าที่เราต้องการจะสมัคร สามารถเข้าไปตรวจสอบใน online tool ของอิมมิเกรชั่นได้ว่าเราจะต้องเสียค่ายืนวีซ่าเท่าไหร่ ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าและเวปไซต์หรือสถานที่ที่เราจะยืนวีซ่าได้ → online tool ของอิมมิเกรชั่น

ใครบ้างที่ไม่ต้องจ่าย IVL

 • เดินทางเข้านิวซีแลนด์ด้วยหนังสือเดินทางของ:
  • นิวซีแลนด์หรือออสเตรเลีย
  • หลายประเทศจาก Pacific Island
 • เป็นผู้โดยสารแวะเปลี่ยนเครื่องที่ Auckland International Airport
 • ถือวีซ่าถาวรของนิวซีแลนด์ New Zealand resident visa
 • ถือวีซ่าธุรกิจ Business Visitor Visa หรือ APEC business travel card

ยังมีอีกหลายประเภทวีซ่าของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศที่ไม่ต้องจ่ายค่า IVL ดังนั้นแนะนำให้เช็คกับ → online tool ของอิมมิเกรชั่น

เราต้องจ่าย IVL เมื่อไหร่

 • ตอนขอ NZeTA (New Zealand Electronic Travel Authority) *สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ต้องขอวีซ่าเท่านั้น
 • ตอนยื่นวีซ่าเพื่อเดินทางมานิวซีแลนด์

ประเทศจะใช้ IVL ไปกับอะไร

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนนิวซีแลนด์มีเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีมานี้และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปหลังจากนี้ ดังนั้น IVL ที่เก็บมาจะนำไปใช้กับการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่จะได้ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ในระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ IVL อย่างละเอียดได้ที่เวปไซต์ของ → Ministry of Business, Innovation and Employment

ข้อมูลจาก → Immigration NZ