สัมภาษณ์คุณพิม เจ้าของร้านอาหารไทยอีสานชื่อดังในฟู๊ดคอร์ทฟู๊ดอาเลย์