😷 ผลการตรวจสอบมลภาวะทางอากาศล่าสุดนี้ พบว่า โอ๊คแลนด์มีสารพิษทางอากาศ ที่เป็นอันตรายในระดับที่สูงกว่าเมืองในญี่ปุ่นเสียอีก

ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Atmospheric Pollution Research วิเคราะห์การวัดอนุภาคชนิดละเอียดที่เรียกว่า PM2.5 ตรวจหาสารพิษสองชนิดที่เกิดจากการเผาไหม้ของ polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) และ nitrated derivatives (NPAHs)

สารพิษที่ว่านี้ร่างกายจะรับเข้าไปดูดซึมผ่านปอดสู่กระแสเลือด ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจระบบประสาทส่วนกลางและระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งอาจนำไปสู่การก่อมะเร็ง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนได้

นักศึกษาระดับปริญญาเอกของ AUT นาย Egide Kalisa เปรียบเทียบระดับ PAH และ NPAH ในโอ๊คแลนด์และที่ Tapora ทางตอนเหนือ เทียบกับบันทึกที่เก็บจากริมทะเล Kanazawa ในจังหวัด Ishikawa ของญี่ปุ่นและ Wajima ในชนบทที่อยู่ใกล้เคียง
ข้อมูลของเขาพบว่ารถยนต์เป็นตัวสำคัญของสารพิษ NPAHs ซึ่งในโอ๊คแลนด์มีความเข้มข้นสูงวัดได้ 48.2 picograms ต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศ (pg / m3) ในขณะที่ Kanazawa มีปริมาณต่ำกว่า อยู่ที่ (33.45pg / m3)

นอกเหนือจากนั้นในโอ๊คแลนด์ยังมีค่าความเสี่ยงของมะเร็งที่เกิดจาก PAHs และ NPAHs สูงกว่าที่สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้อีกด้วย

การค้นพบล่าสุดตามรายงานของ Auckland Council เมื่อปีที่แล้ว พบว่าคนเดินถนนและคนงานในย่าน Queen St ได้รับ “คาร์บอนดำ” ในระดับสูงหรืออนุภาคคาร์บอนที่ละเอียด ซึ่งส่งผลโดยตรงกับปัญหาสุขภาพเป็นจำนวนมาก

สำหรับเมืองอื่นๆ โดยรวมทั่วประเทศ ถือว่า #อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ในช่วงที่อากาศหนาว การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเครื่องทำความร้อนที่บ้านจะมีมากขึ้น ทำให้ระดับก๊าซสูงกว่ามาตรฐาน

หากทั่วโลกยังไม่รีบแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวนความตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 60,000 ทั่วโลกในปี 2030 – และ 260,000 ในปี 2100

👉🏻 https://bit.ly/2WGvdxF

Auckland รถเยอะจริงๆ 🚘🚖🚔🚍🚖🚘