ตราบใดที่เรายังเปรียบเทียบไม่รู้จักจบสิ้น ไม่ว่าได้อะไรมา เราก็ไม่มีความสุข – พระไพศาล วิสาโล

Photo by rawpixel