ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดใน Christchurch ขอให้ผู้เสียชีวิตไปสู่สุขติ และขอให้โลกนี้มีสันติสุขด้วยเถิด
Background photo created by freepik

Ribbon vector created by freepik