เมื่อบาปยังไม่ให้ผล คนโง่ ย่อมหลงระเริง เมื่อบาปให้ผล คนโง่ย่อมระทมทุกข์ – หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต icon-smile-o
Background photo created by freepik