ความดีหรือความชั่วที่เราจะพึงมี ไม่ใช่อยู่ที่ปากของชาวบ้าน ถ้าเราชั่ว ชาวบ้านสรรเสริญว่าดีปานใด ให้พูดไปจนขาดใจ เราก็ดีไม่ได้ ถ้าเราดีเสียแล้ว ใครเขาจะติหรือว่าเราว่าชั่วก็ช่างเขา เราก็ชั่วไม่ได้เหมือนกัน ปากของชาวบ้านไม่ใช่ปากประกาศิต ความดีหรือความชั่วมันอยู่ที่เราปฏิบัติ – หลวงพ่อฤาษีลิงดำ icon-smile-o
 
Background photo created by denamorado – www.freepik.com