“ถ้าฉลาด สลัดออกไป” เค้ามาด่าว่าเรา เก็บไว้สำหรับโกรธ สำหรับอาฆาตพยาบาทให้นานนาน นี่มันเป็นเรื่องของคนโง่ “ถ้าคนฉลาดก็รีบสลัดออกไป” จดหมายเหตุพุทธทาส icon-smile-o
 
Photo by Freepic.diller