ถ้าเราไปเพ่งเล็งคนอื่น ว่าคนนั้นชั่วคนนี้ดี แสดงว่าเราเลวมาก…. เราควรจะดูใจของเราต่างหาก ว่าเรามันดีหรือเรามันเลว ถ้าเราดีเสียอย่างเดียว ใครเขาจะเลวร้อยแปดพันเก้า ก็เรื่องของเขา – โอวาทธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำ icon-smile-o

 
Photo by Freepik