ไม่ควรใส่ใจในคำแสลงหูของผู้อื่น ไม่ควรแส่ในธุระที่เขาทำและยังไม่ทำ ควรตั้งใจตรวจตราหน้าที่ของตนเอง ทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ทำ – พุทธพจน์

icon-smile-o
Photo by Jcomp