ความทุกข์เป็นบทเรียนที่ประเสริฐของชีวิตและเป็นเหตุกระตุ้นเตือนให้ก้าวไปข้างหน้า พวกเราทั้งหลายจึงไม่ควรย่อท้อต่ออุปสรรค ควรเห็นว่าอุปสรรคเป็นเครื่องสร้างกำลังใจ และเป็นปากทางไปสู่ความสำเร็จในภายหลัง “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ” icon-smile-o
Freepik